Yönetim Politikamız

Yönetim Politikamız

• Faaliyetlerimizle ilgili tüm yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek, 

• Müşterilerimizin beklentilerini karşılamak, 

• Biz bilinci ile çalışmak, 

• Varolan ile yetinmeyip sürekli gelişmek, 

• Sistem yaklaşımı ile çözüm üretmek, 

• Çevreye vereceğimiz olumsuz etkilerimizi kaynağında azaltmak, 

• Çalışma ortamlarımızı tüm paydaşlarımız için daha güvenli hale getirmek.