Varlık Yönetimi Politikası

Varlık Yönetimi Politikası

İGDAŞ; tüm kritik varlıklarını ve risklerini etkin bir şekilde yöneterek paydaşlarının sağlığı ve güvenliğinden ödün vermeden, optimum kaynak kullanımı ile müşteri odaklı, yasalara uyumlu,  çevreye duyarlı, sürdürülebilir ve kesintisiz hizmet sağlar. İGDAŞ, Varlık Yönetimi Politikası sekiz ana hedef etrafında gelişmiştir:

 

1. GÜVENLİK

 • Tüm İGDAŞ faaliyetlerinde güvenlik önlemlerinin en üst seviyede tutulması ve bunun muhafaza etmek
 • Varlıklarımızı risklerini belirleyerek Sürekli iyileştirme ve önleyici davranış yaklaşımımızla risklerimizi etkin yönetmek
 • Stratejik planda yer alan hedeflere uyumlu olarak güvenliğine ilişkin proseslerin yürütmek

 

2. PAYDAŞ MEMNUNİYETİ

 • Tüm hizmet standartlarının karşılamak
 • Müşteri deneyimi anlayışımızı sürekli olarak geliştirmek
 • Paydaşlarla etkin iletişiminin sağlanarak beklentileri karşılamak

 

3. ÇEVRE

 • Gerçekleştirilen tüm faaliyetlerin çevre üzerindeki etkisini en aza indirgemek
 • Doğal kaynakları en verimli şekilde kullanmak

 

4. KALİTE

 • ISO 55001 sertifikasyonunun diğer kalite yönetim sistemleri ile uyumlu bir şekilde gerekliliklerinin sağlanmak ve sürdürmek
 • Varlık Yaşam Döngüsü ile sistemin güvenilir ve verimli bir şekilde çalıştırmak

 

5. FİNANS

 • Güçlü finansal planları geliştirilmek
 • Ekonomik ve verimli Yatırım planları geliştirmek
 • Uzun dönemli varlık yenileme programları için optimum kaynak kullanmak

 

6. SÜRDÜRÜLEBİLİR

 • Sürdürülebilir bir büyüme ile tüm paydaşlarına en üst seviyede katma değer sağlamak
 • Teknolojik gelişmeleri takip etmeyi ve yararlanmayı sağlamak.
 • Proaktif yaklaşım ile uzun ve kısa vadeli gereksinimleri dengeleyerek gelecekteki riskleri yönetmek

 

7. MEVZUATA UYUM

 • Yürürlükteki mevzuatlara tam uyum sağlamak

 

8. MUTLU İŞYERİ

 • Eğitim ve tecrübe ile çalışanların yetkinlik ve farkındalıklarını sürekli geliştirilmek
 • İGDAŞ’ın sahip olduğu saygınlık ve dürüstlük ilkeleri doğrultusunda tek bir vücut gibi çalışmak