Ürün Standart Kontrol İşlemleri

Ürün Standart Kontrol İşlemleri

ÜRÜN STANDART KONTROL BAŞVURU BELGELERİ

1.  Ürün kabul  talep dilekçesi kaşeli ve ıslak imzalı olmalıdır.
2.  Firma Kaşeli ve Yetkili Kişi Islak İmzalı İmalatçı/İthalatçı Firma Bildirim Formu.(Web sitesinde )
3.  Firma Ticari Sicil Kayıt Belgeleri
         • Sanayi ve/veya ticaret odası kayıt belgesi (Sanayi ve/veya ticaret odası onaylı)
         • Faaliyet konularının belirtildiği şirket ana sözleşmesi son şeklinin bulunduğu 
              -Ticaret sicil gazetesi (ticaret odası onaylı)veya
              -Sicil kayıt sureti (ticaret sicili memurluğu onaylı)
         • Ürünlerin tedarikçisi olduğuna dair noter onaylı ( yeminli türkçe tercümeli )distribütör lük yazısı 
4.  Firma bildirim formunda belirtilen yetkili kişilerin imza sirküleri(noter onaylı)
5.  Ürün Bilgi Formu (Kaşe-İmzalı)
6.  Yetkili servis belgeleri
         • En az 2 adet yetkili servise ait TSE hizmet yeri yeterliliği (TSE onaylı)
         • Yetkili servis devreye alma ve kontrol formları(Firma kaşeli ve yetkili kişi ıslak imzalı
7.  Servis Cihaz Devreye Alma Formu
8.  Ürün İle İlgili Teknik Dökümanlar
9.  Ürün standart belgeleri
         • TSE -Türk Standartları Uygunluk/ TSEK –Kalite uygunluk belgesi (TSE onaylı)(Noter onaylı) veya
         •  EN / ISO / IEC standartlarından birine ait ürün kalite belgesi ( Noter onaylı yeminli Türkçe tercümesi) 
(Yalnızca CE Belgesi ile ürün başvurusu yapılacak ise ; T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ‘nca mecburi tutulan standartların dışındaki ürünlerde test raporlarının getirilmesi yeterli olacaktır. 
10.  Ürün muayene ve deney raporu (Noter onaylı ve yeminli Türkçe tercümeli) ( TSE veya Akredite Kurum onaylı)
11.  Ürün garanti belgeleri (sanayi ve ticaret bakanlığı onaylı) 
(T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ‘nca zorunlu görülen ürünler için bakanlıktan alınmış noter tasdikli garanti belgesi
12.  Ürün teknik katalogunun orjinali ve yeminli Türkçe tercümesi (ürün başvuru formu ile uyumlu)
13.  Ürün montaj, kullanım ve planlama kılavuzları (Türkçe)
14.  Her ürün modeline ait etiket örnekleri (orjinal veya fotokopi)
15.  Yukarıda talep edilen belgelerin (200 dpi çözünürlükte, renkli, aranabilir (OCR) , Pdf formatında) CD ortamında da bir kopyası.  

Not; 
• Her ürün modeli için ayrı klasör hazırlanmalı ve başvuru yapılmalıdır. 
• Ürünle ilgili  kodlamaların (anlamları var ise) ürün bilgi formunda açıklanmalıdır,
• Ürünle ilgili firma tarafından kullanılması  zorunlu olan emniyet ekipmanları belirtilmelidir,
• Armatür sınıfı ürünler için 2 adet numune verilecektir,
• Firma isim ve unvanında bir değişiklik olduğunda yeni firma olarak kabul yapılacaktır,
• İmalatçı/ithalatçı firma olarak ürün başvuru tarihinden itibaren 10 gün içerisinde dosya durumu hakkında bilgi talep ediniz.
• Teknik inceleme sonucu dosya içeriğinde tespit edilen eksiklik ve yanlışlar tebliğ tarihten itibaren 30 gün içerisinde giderilmediği takdirde başvuru yapılmamış sayılacaktır.
 İGDAŞ gerek gördüğünde ürünler ile  ilgili firmadan gerekli teknik dokümanlar, seminer, eğitim talep etme; imalat ve test aşamasını yerinde görme hakkına sahiptir.
 Eksik belgeli dosyalar teslim alınmayıp iade edilecektir.
• Ürün katalogları, etiketler ve web sitenizde İGDAŞ logosunu kullanılmayınız.
• Ürün Standart kontrol süresi internet sitemizde belirtilen vize tarihinden itibaren 1 yıl geçerlidir. Vizesi geçmiş cihazlara gaz açma işlemi yapılmayacaktır. Vize yenileme için aşağıda belirtilen evraklarla birlikte  Standart Kontrol Servisine elden başvuru yapılacaktır.
• Üretimi veya ithalatı durdurulan ürünler hakkında tarafımıza antetli kağıdınıza yazılmış bir dilekçe ile bünyenizde son verdiğinizi beyan edilmesi gerekmektedir.

Ürün Vize Takibi Başvuru Belgeleri

1.  Ürün vizelendirme başvuru dilekçesi ve güncel imalatçı/ithalatçı firma bilgi formu ve servis sorumlusu (firma kaşeli ve yetkili kişi ıslak imzalı)
2.  Ürün kalite belgeleri 
      Güncel TSE (türk standartları uygunluk belgesi) / TSEK (kalite uygunluk belgesi) veya 
      EN / ISO / IEC standartlarından birine ait ürün kalite belgesi noter onaylı yeminli Türkçe tercümesi veya
      Güncel Modül C (Gözetim Raporu) yada Modül D (Üretim Kalite Güvencesi) veya Modül E (Ürün Kalite Güvencesi) belgesi (noter onaylı yeminli Türkçe tercümesi)

İrtibat:
İGDAŞ İÇ TESİSAT MÜDÜRLÜĞÜ
Sertifikalandırma Şefliği

Adres:İGDAŞ BOĞAZİÇİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Cumhuriyet Mah. N.Fazıl cd. No:3 Sultangazi/İSTANBUL
Tel:(0212) 499 33 82     (0212) 499 33 83