Tse Özel İnceleme

TSE ÖZEL İNCELEME

Konusunda TSE standardı olmayan, özel imalat veya yurt dışından tesis için özel getirilmiş ve distrübitörü olmayan yakıcı cihaz ve armatürlerin TSE Özel İnceleme Raporu ile Doğal Gaz iç tesisatlarında kullanımını sağlamaktır.

TSE ÖZEL İNCELEME BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

1. Sertifikalı firma bu tür yakıcı cihaz ve armatürler için, İç Tesisat Müdürlüğü'ne bağlı Sertifikalandırma Şefliği'ne müracaat eder.

2. Özel inceleme talebi yapılan ilgili ürünlerin dökümantasyonu, emniyet açısından ve İGDAŞ şartnamelerine uygunluğu çerçevesinde Standart Kontrol mühendisi tarafından incelenir.

3. İnceleme sonucu belirlenen kapsam çerçevesinde sertifikalı firmadan TSE’ye Özel İnceleme müracaatı yapması istenir.

4. Eğer TSE müracaatı uygun bulursa, yapacağı incelemenin kapsamını içeren bir belgeyi müracaat sahibine verir.

5. Sertifikalı firma Sertifikalandırma Şefliği'nden geçici gaz açma taahhütnamesini alır.

6. Gaz kullanacak işletme va sertifikalı firma geçici gaz açma taahhütnamesini inceler kabul eder ve imzalı olarak TSE'nin vermiş olduğu belge ile İç Tesisat Müdürlüğüne müracaat eder.

7. TSE tarafından gönderilen belge ve geçici gaz açma taahhütnamesine istinaden, Sertifikalandırma Şefi; PO&TK Şefine, geçici gaz açma istemi ile bilgi notu gönderir. 

8. Gaz açma işlemi sonrası, TSE yaptığı incelemenin sonucu olarak “TSE Özel İnceleme Raporu” düzenler. Sertifikalı firma, “TSE Özel İnceleme Raporu”nu gaz açma tarihinden en geç 90 gün sonra İç Tesisat Müdürlüğüne iletmek zorundadır.

9. Sertifikalandırma Şefliği tarafından “TSE Özel İnceleme Raporu” kontrol edilerek istenen kapsam dahilinde sonuç olumlu ise, PO&TK Şefini bilgilendirir.

10. Rapor olumlu değilse veya 90 günlük bekleme süresi sonunda “TSE Özel İnceleme Raporu” getirilememiş ise, gaz arzının durdurulması istemi ile, Sertifikalandırma Şefi tarafından PO&TK Şefi'ne bilgi notu yazılır.

Başlık Döküman
Ürün Geçici Gaz Açma Taahütnamesi