Sözleşme Fesih (İptal) İşlemi (Kurumsal)

Sözleşme Fesih (İptal) İşlemi (Kurumsal)

Sözleşme Fesih İşlemi  (Doğal Gaz Kullanımının Sonlandırılması)

Doğal gaz kullanıcısının bulunduğu adresten taşınması durumunda doğal gaz sözleşmesini sona erdirmesi gerekir!

Sözleşme fesih başvurusu, doğal gaz abonelik sözleşmesinde adı geçen kişi veya yetkili temsilcisi tarafından yapılabilir. Konut harici müşterilerimizin sözleşme fesih işlemleri hizmet binalarımızdan yapılabilmektedir. 

Sözleşme fesih işlemi sonrasında, gaz kullanımı sırasında tahsil edilen güvence bedeli, Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından açıklanan Tüketici Fiyatları Genel İndeksi' ndeki aylık değişim oranlarına göre güncelleştirilerek iade edilir. İade işlemlerinde; güncellenen güvence bedeli, varsa borçlarınız tahsil edildikten sonra yapılır.

Güvence bedeli iadesi; vadesiz TL banka hesabınıza IBAN no ile havale edilir.

https://internetsubesi.igdas.istanbul linki üzerinden gerekli evrakı yükleyerek Alo 153 Çağrı Merkezi aracılığı ile tüm abonelik işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.  


SÖZLEŞME FESHİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

a) Sözleşme Fesih yapılacak yerin tüketim noktası numarası,

b) Sözleşme Fesih yapacak kişinin TC Kimlik Numaralı resmi kimlik ibrazı,

c) Sözleşmenin üçüncü şahıslar tarafından yapılması durumunda noter onaylı vekâletname fotokopisi gerekmekte olup, vekâletnamede  İGDAŞ ve/veya doğal gaz ifadesi bulunmalıdır. 

d) İmza Sirküleri,

e) Kaşe,

 

Yabancı Uyruklu Müşteriler için ilave olarak;

  • İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı tarafından verilen Kimlik Belgesi,
  • Tapu sahibi yabancı müşteriler ,göç idaresinden belge almadan mülk sahibi olmuş ve vergi numaraları yok ise Potansiyel Vergi Numarası alarak işlemleri yapılır.
  • İstisnai haller kapsamındaki yabancılardan hüviyet varakası ibrazıı ve fotokopisi talep edilir.


UYARI
Otomatik ödeme talimatı olan abonelerimizin, fesih müracaatından sonra bankalarından otomatik ödeme talimatlarını iptal ettirmeleri gerekmektedir!