Sözleşme Fesih (İptal) İşlemi

Sözleşme Fesih (İptal) İşlemi

Sözleşme Fesih İşlemi  (Doğal Gaz Kullanımının Sonlandırılması)

Doğal gaz kullanıcısının bulunduğu adresten taşınması durumunda doğal gaz sözleşmesini sona erdirmesi gerekir!

Sözleşme fesih başvurusu, doğal gaz abonelik sözleşmesinde adı geçen kişi veya yetkili temsilcisi tarafından yapılabilir. Sözleşme fesih işlemlerizi; şubelerimize gelmeden İGDAŞ web sayfasından Online olarak feshedebilirsiniz.

Online Fesih İşlemleri için tıklayınız!

Ayrıca E-Devlet, İGDAŞ Mobil Uygulaması, OİM ve Alo 153 Çağrı Merkezi aracılığı ile de Sözleşme Fesih İşleminizi yapabilirsiniz.

Sözleşme fesih işlemi sonrasında, gaz kullanımı sırasında tahsil edilen güvence bedeli, Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından açıklanan Tüketici Fiyatları Genel İndeksi' ndeki aylık değişim oranlarına göre güncelleştirilerek iade edilir. İade işlemlerinde; güncellenen güvence bedeli, varsa borçlarınız tahsil edildikten sonra yapılır.

Güvence bedeli iadesi; İGDAŞ Hizmet binalarımızdaki veznelerimizden / PTT Şubelerinden TC kimlik beyanı ve fotokopisi ile alınabileceği gibi talebinizle vadesiz TL banka hesabınıza IBAN no ile havale edilebilir.

SÖZLEŞME FESHİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

a) Sözleşme Fesih yapılacak yerin tüketim noktası numarası,

b) Sözleşme Fesih yapacak kişinin TC Kimlik Numaralı resmi kimlik beyanı,

c) Sözleşmenin üçüncü şahıslar tarafından yapılması durumunda noter onaylı vekâletname fotokopisi gerekmekte olup, vekâletnamede  İGDAŞ ve/veya doğal gaz ifadesi bulunmalıdır. 

Yabancı Uyruklu Müşteriler için ilave olarak;

  • İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı tarafından verilen Kimlik Belgesi,
  • Tapu sahibi yabancı müşteriler,göç idaresinden belge almadan mülk sahibi olmuş ve vergi numaraları yok ise Potansiyel Vergi Numarası alarak işlemleri yapılır.
  • İstisnai haller kapsamındaki yabancılardan hüviyet varakası beyanı ve fotokopisi talep edilir.

 

UYARI!
Otomatik ödeme talimatı olan abonelerimizin, fesih müracaatından sonra bankalarından otomatik ödeme talimatlarını iptal ettirmeleri gerekmektedir!