Serbest Tüketici Satış

Serbest Tüketici Satış

Serbest Tüketici: Konut tüketicileri (evsel tüketiciler) hariç olmak üzere, tüm tüketiciler serbest tüketici statüsündedir. Konut tüketicileri (evsel tüketiciler) için serbest tüketici olma sınırı 75.000 Sm3’tür.

* Serbest tüketici limiti için tek sayaçtan ölçülen tüketim miktarı dikkate alınacaktır.
** Faturalandırmada tarifelendirme yukarıda yer alan tüketim kademelerine göre yapılacaktır..

1.7.2021 Tarihi itibariyle güncel bilgiler aşağıdaki gibidir.
TL/KWH TL/m3
0-100.000 m3 catalca birim fiyatı0,176851881,881704
100.000-300.000 m3 catalca birim fiyatı0,152232051,619749
300.000-800.000 m3 catalca birim fiyatı0,179982051,915009
800.000 m3 ve üzeri catalca birim fiyatı0,179982051,915009
CNG Üreticileri (0-300.000 metreküp)0,219231582,332624
CNG Üreticileri(300-800.000 metreküp arası)0,219231582,332624
CNG Üreticileri(800.000 metreküp üzeri)0,192957142,053064
CNG Üreticileri Çatalca (0-100.000 metreküp arası)0,21961722,336727
CNG Üreticileri Çatalca (100.000-300.000 m3 arası)0,194997372,074772
CNG Üreticileri Çatalca (300.000 metreküp üzeri)0,194997372,074772
Elektrik Üreticileri(0 - 100.000 metreküp arası)0,230216822,449507
Elektrik Üreticileri(100-300.000 metreküp arası)0,230216822,449507
Elektrik Üreticileri(300-800.000 metreküp üzeri)0,230216822,449507
Elektrik Üreticileri(800.000 metreküp üzeri)0,203942382,169947
Elektrik Üreticileri Çatalca(0 - 100.000 m3 arası)0,230602442,453610
Elektrik Üreticileri Çatalca(100-300.000 m3 arası)0,205982612,191655
Elektrik Üreticileri Çatalca(300-800.000 m3 arası)0,205982612,191655
Elektrik Üreticileri Çatalca(800.000 m3 üzeri)0,205982612,191655
Serbest Tüketiciler (0 -300.000 metreküp)0,176466261,877601
Serbest Tüketiciler (300.001 -800.000 metreküp)0,204216262,172861
Serbest Tüketiciler (800.000 üzeri metreküp)0,177941821,893301
Serbest Tüketici Düz.(800.000 üzeri metreküp)0,177941821,893301
Konut (0 - 800.000 metreküp)0,176466261,877601
Konut (800.000 üzeri metreküp)0,150191821,598041
Konut Çatalca (0 - 100.000 metreküp)0,176851881,881704
Konut Çatalca (100.000 üzeri metreküp)0,152232051,619749
taşıma müşterileri için birim fiyat0,008171710,086947
KDV Hariç bedeldir.

1-Dağıtım Şirketine Sözleşme Süresi içerisinde Kademe-2 tarifesi uygulanan serbest tüketici müşterisinin Aylık Fiili Çekiş Miktarları toplamının, Sözleşme Süresi sonu itibarı ile Kademe-2 tüketim miktarı sınırının (300.001 Sm³) altında kalması durumunda; Dağıtım Şirketinin söz konusu serbest tüketicilerinin Aylık Fiili Çekiş Miktarları için Kademe-1 ile Kademe-2 arasındaki fiyat farkına ilişkin bedel, müşterilerimize her türlü güncellemelerden ari olarak iade edilecek veya tahakkuk edecek yeni faturalarınızdan mahsup edilecektir.Çekiş Miktarları toplamının 300.000 m3 tüketim miktarının altında kalması durumunda; sözleşmesi fesih olan serbest tüketici müşterileri için Kademe-1 ile Kademe-2 arasındaki fiyat farkına ilişkin herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.

2-Dağıtım Şirketi tarafından Kademe-1 tarifesi uygulanan serbest tüketici müşterilerinin Aylık Fiili Çekiş Miktarları toplamının, Sözleşme Süresi içinde Kademe-2 tüketim miktarı sınırının (300.001 Sm³) aşması durumunda, Dağıtım Şirketinin Sözleşme Yılı başından itibaren söz konusu Serbest Tüketicisinin Aylık Fiili Çekişleri üzerinden her Ay için bildirimin yapıldığı Aya kadar hesaplanan Kademe fiyat farkına ilişkin bedel, Aylık Tüfe değişim oranları ile güncellenerek müşterilerimize tahakkuk ettirilecektir.

3-Yıllık tüketimi 300.001 Sm3 ve üzerinde olan Konut tüketicileri (evsel tüketiciler) için uygulanacak Doğal Gaz Satış Fiyatı, Tarife'de yer alan Serbest Olmayan Tüketici(Abone) fiyatı olacaktır.