Serbest Tüketici Satış

Serbest Tüketici Satış

Serbest Tüketici: Konut tüketicileri (evsel tüketiciler) hariç olmak üzere, tüm tüketiciler serbest tüketici statüsündedir. Konut tüketicileri (evsel tüketiciler) için serbest tüketici olma sınırı 75.000 Sm3’tür.

* Serbest tüketici limiti için tek sayaçtan ölçülen tüketim miktarı dikkate alınacaktır.
** Faturalandırmada tarifelendirme yukarıda yer alan tüketim kademelerine göre yapılacaktır..

1.9.2020 Tarihi itibariyle güncel bilgiler aşağıdaki gibidir.
TL/KWH TL/m3
0-100.000 m3 catalca birim fiyatı0,145412781,547192
100.000-300.000 m3 catalca birim fiyatı0,12730781,354555
300.000-800.000 m3 catalca birim fiyatı0,141250281,502903
800.000 m3 ve üzeri catalca birim fiyatı0,149708921,592903
Elektrik Üreticileri(0 - 100.000 metreküp arası)0,15907181,692524
Elektrik Üreticileri(100-300.000 metreküp arası)0,15907181,692524
Elektrik Üreticileri(300-800.000 metreküp üzeri)0,15907181,692524
Elektrik Üreticileri(800.000 metreküp üzeri)0,13974991,486939
Elektrik Üreticileri Çatalca(0 - 100.000 m3 arası)0,159355261,695540
Elektrik Üreticileri Çatalca(100-300.000 m3 arası)0,141250281,502903
Elektrik Üreticileri Çatalca(300-800.000 m3 arası)0,141250281,502903
Elektrik Üreticileri Çatalca(800.000 m3 üzeri)0,141250281,502903
Serbest Tüketiciler (0 -300.000 metreküp)0,145129321,544176
Serbest Tüketiciler (300.001 -800.000 metreküp)0,15907181,692524
Serbest Tüketiciler (800.000 üzeri metreküp)0,13974991,486939
Serbest Tüketici Düz.0,13974991,486939
Elektrik Üreticileri KOMPOZİT(0-100.000 metreküp)0,15907181,692524
Elektrik Üreticileri KOMPOZİT(100.000-300.000 m3)0,15907181,692524
Elektrik Üretcleri KOMPOZİT(300-800.000 m3 arası)0,15907181,692524
Elektrk Üretclri KOMPOZİT(800.000 metrekp üzeri)0,13974991,486939
Kompozit Çatalca(0 - 100.000 m3 arası)0,159355261,695540
Kompozit Çatalca(100-300.000 m3 arası)0,141250281,502903
Kompozit Çatalca(300-800.000 m3 arası)0,141250281,502903
Kompozit Çatalca(800.000 m3 üzeri)0,141250281,502903
taşıma müşterileri için birim fiyat0,006009300,063939
Konut (0 - 800.000 metreküp)0,145129321,544176
Konut (800.000 üzeri metreküp)0,125807421,338591
Konut Çatalca (0 - 100.000 metreküp)0,145412781,547192
Konut Çatalca (100.000 üzeri metreküp)0,12730781,354555
KDV Hariç bedeldir.

1-Dağıtım Şirketine Sözleşme Süresi içerisinde Kademe-2 tarifesi uygulanan serbest tüketici müşterisinin Aylık Fiili Çekiş Miktarları toplamının, Sözleşme Süresi sonu itibarı ile Kademe-2 tüketim miktarı sınırının (300.001 Sm³) altında kalması durumunda; Dağıtım Şirketinin söz konusu serbest tüketicilerinin Aylık Fiili Çekiş Miktarları için Kademe-1 ile Kademe-2 arasındaki fiyat farkına ilişkin bedel, müşterilerimize her türlü güncellemelerden ari olarak iade edilecek veya tahakkuk edecek yeni faturalarınızdan mahsup edilecektir.Çekiş Miktarları toplamının 300.000 m3 tüketim miktarının altında kalması durumunda; sözleşmesi fesih olan serbest tüketici müşterileri için Kademe-1 ile Kademe-2 arasındaki fiyat farkına ilişkin herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.

2-Dağıtım Şirketi tarafından Kademe-1 tarifesi uygulanan serbest tüketici müşterilerinin Aylık Fiili Çekiş Miktarları toplamının, Sözleşme Süresi içinde Kademe-2 tüketim miktarı sınırının (300.001 Sm³) aşması durumunda, Dağıtım Şirketinin Sözleşme Yılı başından itibaren söz konusu Serbest Tüketicisinin Aylık Fiili Çekişleri üzerinden her Ay için bildirimin yapıldığı Aya kadar hesaplanan Kademe fiyat farkına ilişkin bedel, Aylık Tüfe değişim oranları ile güncellenerek müşterilerimize tahakkuk ettirilecektir.

3-Yıllık tüketimi 300.001 Sm3 ve üzerinde olan Konut tüketicileri (evsel tüketiciler) için uygulanacak Doğal Gaz Satış Fiyatı, Tarife'de yer alan Serbest Olmayan Tüketici(Abone) fiyatı olacaktır.