Müşteri Şikayetlerini Ele Alma Politikası

Müşteri Şikayetlerini Ele alma Politikası

• Müşterilerimizden gelen şikâyetleri tüm yasal yükümlülükler çerçevesinde değerlendirmek, 
• Tüm paydaşlarımız için iletişim kanalları oluşturmak, 
• Müşteri beklentilerini karşılamak amacıyla gerekli kaynakları ayırmak,
• Çalışanları, müşteri beklentilerine cevap verebilmeleri için gerekli yetkinlikle donatmak,
• Teknolojik gelişmelerden faydalanarak  müşteri beklentilerini en hızlı şekilde karşılamak,
• Gelen tüm müşteri başvurularını kayıt altına alarak;
          •  İzlenebilirlik,
          • Objektiflik,
          • Şeffaflık,
             • Gizlilik,
             • Hesap verebilirlik ve 
             • Müşteri Odaklılık yaklaşımıyla ele almak, 
• Tüm iç ve dış kaynaklı makul çözüm yolları tükenene ve müşteri tatmin edilene kadar şikayeti izlemek, başvuruları analiz ederek sürekli iyileştirmeyle müşteri beklentilerini karşılamak taahhüdümüzdür.