İş Sürekliliği Politikası

İş Sürekliliği Politikası

İŞ SÜREKLİLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKASI

 

İGDAŞ yönetimi, etkin ve etkili bir İş Sürekliliği Yönetim Sistemi (ISO 22301) kurmayı ve geliştirmeyi kabul eder. Bu doğrultuda kapsam dahilindeki hizmetlerimizi kesintiye uğratabilecek olayları en az hasarla atlatmayı planlıyoruz.

Bu sistemin işletilmesinin ana unsurları aşağıdaki gibidir:


-İş Sürekliliği Yönetim Sisteminin gerektirdiği organizasyonun oluşturulması

-Gerekli kaynak ve bütçenin ayrılması

-Sonuçların İş Etki Analizi (İEA) ve Risk Değerlendirmesi (RD) ile belirlenmesi

-Risk ve fırsatların ele alınması

-İş Etki Analizinde tanımlanan kritik faaliyetler için test ve tatbikat yapılarak kabul edilebilir düzeyde ve belirtilen zaman dilimlerinde sürekliliğin sağlanması

-Üst yönetim liderliğinde, İş Sürekliliği Yönetimi kültürü geliştirerek çalışan, paydaş ve kamu güveninin korunması

-Düzenli eğitim ve farkındalık faaliyetlerinin yapılması

-Kurumun itibarının korunması

-Periyodik olarak gözden geçirilmesi

-Bilgi Sistemleri Müdürlüğü tarafından gözden geçirme yapılarak sürekli iyileştirme sağlanması