İş Sağlığı Ve Güvenliği Politikası

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

Kuruluş amacı İstanbul halkına hizmet olan İGDAŞ, çalışanları ve tüm paydaşları için güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı oluşturmaya kararlıdır.

Bu amaçla İGDAŞ olarak, iş sağlığı ve güvenliği konusunda;
Bütçemizden gerekli kaynağı ayırmayı,
Bilinçli çalışan ve paydaş topluluğu oluşturmayı,
Yürürlükteki mevzuata tam uyumu,
Çalışanlarımıza, bilgi ve bilinç düzeylerini geliştirecek eğitimler vermeyi ve periyodik olarak tekrarlamayı,
Sürekli iyileştirme ve önleyici davranış yaklaşımımızla risklerimizi etkin yönetmeyi,
Sektörde örnek ve öncü bir dünya şirketi olarak tanınmayı,
Teknolojik gelişmeleri takip etmeyi ve yararlanmayı,
Çalışanlarımızla ve paydaşlarımızla iletişim kanallarını açık tutmayı,
Çalışanlarımızı ve paydaşlarımızı, kazaları ve ramak kala olayları bildirmeye teşvik etmeyi,
Afet ve acil durumlara müdahale edecek bir yapılanma oluşturmayı, taahhüt ederiz.