İgdaş Ve Kalite

İGDAŞ ve Kalite

 

İGDAŞ’ın benimsediği kalite kavramı, kurumun müşteri memnuniyetini sağlamanın ötesinde sürekli iyileştirmeyi öngören ve çalışanların motivasyonunu artırmayı teşvik eden bir yapı halini almasına katkıda bulundu.

İGDAŞ, tüm çalışanlarıyla birlikte benimsediği kalite anlayışı sonucu çevre ve iş güvenliği kavramlarına bir bütünsellik içerisinde bakmayı ilke edindi. Buna göre ürün/hizmetin uygunluğunu sağlama hedefi tek başına yeterli olmayıp, aynı zamanda ürünün üretimi esnasında oluşabilecek olumsuz etkilerin tanımlanması ve önlemlerinin alınması ile çalışanların motivasyonunu artırmaya yönelik çalışma ortamı şartlarının oluşturulması da esas alındı. 

Türkiye’de sektöründeki yeniliklerin öncüsü olan İGDAŞ, “ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemini” uyguluyor. Ayrıca ilgili yönetim sistemlerini de kalite yönetim sistemine entegre ederek sürekli geliştiriyor. 

İGDAŞ, kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği konulardaki yönetim disiplinlerinin tek bir çatı altında yönetilmesi amacıyla “İGDAŞ Entegre Yönetim Sistemi’ni kurdu. 2003 Ocak ayından itibaren müşteri odaklı anlayışı ile “ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi”ne, çevreye olan duyarlılığı ile “ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi’ne ve tüm paydaşlarının güvenliğini sağlamak amacı ile “OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri’ne yönelik çalışmalarını  başarıyla gerçekleştirdi.

Teknolojik gelişmeleri ve yenilikleri sistemine adapte eden İGDAŞ, bilginin güvenliğini de belli bir sistem dahilinde yürütmek ve muhafaza etmek amacıyla “Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi’ni Kurdu.. Bu sistemi de mevcut istemine entegre ederek 2005 yılı itibariyle “ISO 27001(BS 7799) Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi'ni aldı.

Tüm bu gelişmelerle birlikte İGDAŞ, İstanbullulara verdiği hizmetin kalitesinde mükemmellik seviyesine yükselmeye karar verdi. 2008 yılında Kalder ile İyiniyet Bildirgesi imzalayarak mükemmellik yolculuğunda hızla ilerlemeye başladı. İGDAŞ, vizyoner yaklaşımı, öğrenme sürecine verdiği önem ve çalışanlarının özverisi ile 2009 da “Mükemmellikte Yetkinlik Belgesi’ni almaya hak kazandı. Bu kapsamda; tüm süreçler gözden geçirildi. Hedeflerle yönetim ve performans yönetimi anlayışı benimsenerek tüm süreçlerde 100’den fazla iyileştirme gerçekleştirildi. En önemli iyileştirme girdilerinden biri olan paydaş beklentilerini tespit etmek ve memnuniyetlerini ölçmek amacıyla paydaş beklenti ve algılama ölçümleri bir sistematiğe oturtuldu. 

Bütün bunların yanı sıra 2009 yılı “İnovasyon ve İç Tesisat Güvenliği Yılı” ilan edildi ve sadece çalışanlarımızın değil, tüm paydaşlarımızın yenilikçi fikirlerini de dikkate almak amacıyla yeni bir sistem kuruldu. Bu konuda yapılan tüm çalışmaların İGDAŞ genelinde yayılımı ve modelin özümsenmesi amacıyla tüm liderlere ve çalışanlara bilgilendirme eğitimleri verildi.

İGDAŞ’ ın müşteri odaklılık ilkesi doğrultusunda sektöründe de bir ilki gerçekleştirerek ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Şikayetlerin Ele Alınması Standardınına yönelik belgeyi 2010 yılında almaya hak kazanmıştır. Bu sistemle birlikte, CRM sistemi ile entegre olarak İstanbul Halkının İGDAŞ ile ilgili talep, beklenti ve şikayetleri tek tek değerlendirilmektedir.

Tüm bu çalışmaların sonunda İGDAŞ, 2010 yılında “Ulusal Kalite Başarı Ödülü” ne layık görüldü.

Mükemmellik yolculuğundaki başarısının devamı olarak da 2011 yılında Türkiye Büyük Mükemmellik Ödülü İGDAŞ’ın oldu.

Kalite yaklaşımını sürekli iyileştirerek sürdüren İGDAŞ 2014 yılında ISO 22320 Acil Durum Yönetimi Sistemi ve ISO 55001 Varlık Yönetim Sistemini kurarak belgelendirdi. Çalışanlarına verdiği değeri pekiştirmek adına da aynı yıl Investors in People (IiP İnsana Yatırım Projesi ile Bronz Ödülü almaya hak kazandı.

2015 yılında “EFQM Türkiye Mükemmellikte Süreklilik Ödülü”nü almaya hak kazandı.

ISO 55001 VARLIK YÖNETİM SİSTEMİ

Varlık Yönetim Sistemi; bir işletmenin, organizasyonel stratejik planına ulaşmak amacıyla, varlıklarını ve varlık sistemlerini, bunlar ile ilişkili performansı, riskleri ve giderleri yaşam döngüleri boyunca en iyi bir şekilde ve sürekli olarak yönetmesini sağlayan sistematik ve koordineli faaliyet ve eylemler bütünüdür.

2014 yılında PAS 55 standardının; ISO tarafından yayınlanması ile ISO 55001 kapsamında çalışmalar sürdürüldü. 2014 Aralık ayında yapılan dış denetimde; ISO 55001 belgesi almaya hak kazanıldı  ve ISO 55001 Varlık Yönetim Sistemi belgesi , sektörde ilk İGDAŞ’ın aldığı belgelerin arasında yerini aldı. 

ISO 22320:2011 ACİL DURUM YÖNETİMİ STANDARDI

Acil durum yönetimi standardı; Acil durumlarda olaya müdahale için yapılması gereken hazırlıklar ve planlamaların sahip olması gereken özellikleri, gereksinimleri tarifleyen standarttır.

İGDAŞ ‘ta Verimli Afet ve Acil durum müdahalesi, ilgili birimler veya diğer kurum ve kuruluşlar, arasında koordinasyonun sağlanması, işbirliğinin kurulması, komut ve kontrol süreçlerinin yerine getirilmesi ve ayrıca bilgi akışının kolaylaştırması amacıyla sürdürülen faaliyetlerimiz ISO 22320:2011 Acil Durum Yönetim Standardı ile uluslararası karşılık bulmuştur.

INVESTORS İN PEOPLE  (IİP)/ İNSANA YATIRIM PROJESİ

Investors in People standardı, dünyadaki tek uluslararası insan kaynakları kalite standardıdır. Investors in People kurumun performansını, insan gelişimiyle artırmasını sağlayan bir sistemdir.

İGDAŞ, kuruluşların başarısında insanın öneminin farkında olarak, İnsan kaynağının gelişimi adına 2013 yılında IiP projesini başlatmış ve teşhis aşamasından sonra,  tespit edilen eksik yönlerin tamamlanması amacıyla; gerçekleştirilecek faaliyetlere başlanması ile  ilgili taahhüdünü imzalamıştır.

Yapılan iyileştirme faaliyetleri sonrasında İGDAŞ Mayıs 2015’te I.I.P. Standart ötesi Bronz ödülünü almaya hak kazanmıştır.

EFQM

EFQM Mükemmellik Ödülleri; EFQM (Avrupa Kalite Yönetim Vakfı) tarafından geliştirilen “Mükemmellik Yönetim Modeli”ni benimseyen  kuruluşlara,  seviyelerine göre KalDer tarafından verilen ödüllerdir.

İGDAŞ,  Mükemmellik yolculuğuna 2008 yılında KalDer ile iyiniyet bildirgesini imzalayarak başlamıştır.

2008  -  KalDer İyi Niyet Bildirgesi imzalandı ve dış değerlendirme yapıldı,

2009  -  KalDer Mükemmellikte Yetkinlik  4 Yıldız  belgesi alındı,

2010  -  KalDer Mükemmellikte Başarı ödülü alındı,

2011  -  Türkiye Mükemmellik  Büyük Ödülü almaya hak kazandık.

2011-2016 yılları arasında  Büyük Ölçekli İşletmeler Kategorisinde Büyük Ödülü alan kuruluş olmuştur.

Ve 2015 yılında İGDAŞ; “Türkiye Mükemmellikte Süreklilik Ödülü ‘nü alarak sürdürülebilir başarıyı yakalamıştır.

Türkiye Mükemmellikte Süreklilik Ödülü;  Büyük Ödül almış olan kuruluşların en az üç yıl sonra başvurabilecekleri bir ödüldür. Bu ödül, kuruluşların başarı ve kazanımlarının kalıcılığını,  mükemmellik yolculuklarındaki sürekliliğini göstermek amacıyla verilen bir ödüldür.