İgdaş Ve Kalite

İGDAŞ ve Kalite

İGDAŞ’ın benimsediği kalite kavramı, müşteri memnuniyetini sağlamanın ötesinde sürekli iyileştirmeyi öngören ve çalışanların motivasyonunu artırmayı teşvik eden bir yapı halini almasına katkı sağlamaktadır.

İGDAŞ, tüm çalışanlarıyla birlikte benimsediği kalite anlayışı sonucu çevre ve iş güvenliği kavramlarına bir bütünsellik içerisinde bakmayı da ilke edinmiştir. Buna bağlı olarak ürün/hizmetin uygunluğunu sağlama hedefi tek başına yeterli olmayıp, aynı zamanda ürünün üretimi esnasında oluşabilecek olumsuz etkilerin tanımlanması ve önlemlerinin alınması ile çalışanların motivasyonunu artırmaya yönelik çalışma ortamı şartlarının oluşturulması da esas alınmaktadır.

Türkiye’de sektöründeki yeniliklerin öncüsü olan İGDAŞ, “ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemini” uygulamakla birlikte; faaliyetleri ile ilgili yönetim sistemlerini de kalite yönetim sistemine entegre ederek sürekli geliştirmektedir. Bu bağlamda kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği, bilgi güvenliği ve  şikayet yönetimi konularındaki yönetim disiplinlerinin tek bir çatı altında yönetilmesi amacıyla “İGDAŞ Entegre Yönetim Sistemi’’ni kurmuştur.

2003 Ocak ayı itibariyle  müşteri odaklı anlayışı ile “ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi’’, çevreye olan duyarlılığı ile “ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi’’, tüm paydaşlarının güvenliğini sağlamak amacı ile “OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi’’ ne yönelik belgelendirmeler de sağlanmıştır.

2005 yılında ise teknolojik gelişmelerin ve yeniliklerin sistemlerimize adapte edilmesi, bilginin güvenliğinin belli bir sistem dahilinde yürütülmesi amacıyla “Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi’’ kurulmuş, “ BS 7799 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi’’ belgesi alınarak bu sistem de mevcut kalite yönetim sistemine entegre edilmiştir. BU belge sektörde ilk olma özelliğinin yanında, Türkiye çapında da ilk belgeler arasında yerini almıştır. Bu standardı ISO yayınladıktan sonra ISO 27001 belgesine geçiş sağlanmıştır.

Tüm bu gelişmelerin yanı sıra, İstanbullulara verdiğimiz hizmet kalitesinde mükemmellik seviyesine yükselme kararı verilerek 2008 yılında Türkiye Kalite Derneği (KalDer) ile ‘’İyi Niyet Bildirgesi’’ imzalanmış, mükemmellik yolculuğunda hızla ilerleme kaydedilmiştir.

İGDAŞ, vizyoner yaklaşımı, öğrenme sürecine verdiği önem ve çalışanlarının özverisi ile 2009 yılında “Mükemmellikte Yetkinlik Belgesi’’ni almaya hak kazanmıştır. Bu kapsamda; tüm süreçler gözden geçirilmiş, hedeflerle yönetim ve performans yönetimi anlayışı benimsenerek tüm süreçlerde 100’den fazla iyileştirme gerçekleştirilmiştir. En önemli iyileştirme girdilerinden biri olan paydaş beklentilerini tespit etmek ve memnuniyetlerini ölçmek amacıyla paydaş beklenti ve algılama ölçümlerine sistematik bir yaklaşım kazandırılmıştır.

2010 yılında ‘’İGDAŞ Müşteri Odaklılık’’ ilkesi doğrultusunda sektörde bir ilk gerçekleştirilerek  ISO 10002 ‘’Müşteri Memnuniyeti ve Şikayetlerin Ele Alınması ve Yönetilmesi Standardı’’ na uygun olarak ISO 10002 belgesi alınmaya hak kazanılmıştır. Bu sistemle birlikte, 2008 yılında kurulmuş olan CRM sistemi ile entegre olarak İstanbul Halkı’nın İGDAŞ ile ilgili talep, beklenti ve şikayetleri tek tek değerlendirilmeye başlanmıştır.

Tüm bu çalışmaların sonucunda İGDAŞ, 2010 yılında “Ulusal Kalite Başarı Ödülü” ne layık görülmüştür.

Mükemmellik yolculuğumuzdaki başarılarımızın devamı olarak da 2011 yılında Şirketimiz ‘’Türkiye Mükemmellik Ödülü-Büyük Ödül’’ kazanarak başarılarını üst seviyelere çıkarmıştır.

Şirketimizde kalite yaklaşımı sürekli iyileştirilerek sürdürülmektedir. Bu amaçla 2014 yılında’’ISO 22320 Acil Durum Yönetimi Sistemi’’ ve ‘’ISO 55001 Varlık Yönetim Sistemi’’ kurularak belgelendirilmiştir. Çalışanlarımıza verilen  değeri pekiştirmek amacıyla da aynı yıl Investors in People (IiP)’’ İnsana Yatırım Projesi’’ ile Bronz Ödülü almaya hak kazanılmıştır.

 

ISO 55001’e uygun olarak kurulmuş olan Varlık Yönetim Sistemi; işletmenin, organizasyonel stratejik planına ulaşmak amacıyla, varlıklarını ve varlık sistemlerini, bunlar ile ilişkili performansı, riskleri ve giderleri yaşam döngüleri boyunca en iyi bir şekilde ve sürekli olarak yönetmesini sağlayan sistematik ve koordineli faaliyet ve eylemler bütünüdür. 2014 yılında PAS 55 standardının; ISO tarafından yayınlanması ile ISO 55001 kapsamında çalışmalar sürdürülmüş, 2014 Aralık ayında yapılan dış denetimde; ISO 55001 belgesi almaya hak kazanılmıştır.   ISO 55001 Varlık Yönetim Sistemi belgesi, sektörde, hatta Türkiye’de ilk olarak İGDAŞ’taki yerini almıştır.

EFQM Mükemmellik Ödülleri; EFQM (Avrupa Kalite Yönetim Vakfı) tarafından geliştirilen “Mükemmellik Yönetim Modeli”ni benimseyen  kuruluşlara,  seviyelerine göre KalDer tarafından verilen ödüllerdir. Şirketimizin kalite yolculuğu yıllar itibariyle aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir.

2008  -  KalDer İyi Niyet Bildirgesi imzalanması ve dış değerlendirme gerçekleştirilmesi

2009  -  KalDer Mükemmellikte Yetkinlik  4 Yıldız  belgesi

2010  -  KalDer Mükemmellikte Başarı Ödülü

2011  -  Türkiye Mükemmellik  Büyük Ödülü (Büyük Ölçekli İşletmeler Kategorisi)

2015  -  Türkiye Mükemmellikte Süreklilik Ödülü

 

2015 yılında şirketimiz EFQM yolculuğunda en üst seviye olan  “EFQM Türkiye Mükemmellikte Süreklilik Ödülü”ne başvurmuş ve kuruluşların başarı ve kazanımlarının kalıcılığını,  mükemmellik yolculuklarındaki sürekliliğini göstermek amacıyla verilen bu ödülü de almaya hak kazanmıştır. Sonraki üç yıl büyük ölçekli işletmeler kategorisinde bu ödül Türkiye’deki hiçbir kuruluş tarafından kazanılamamıştır.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi standardı ISO tarafından revize edilerek Eylül 2015’te yayınlanmıştır. TSE ise Ocak 2016’da TS EN 9001:2015’i yayınlamıştır. 2017 yılında yapılan çalışmalar ve gerçekleştirilen dış tetkik sonrasında İGDAŞ yeni versiyon olan ISO 9001:2015 Kalite yönetim sistemi belgesini almaya hak kazanmıştır.

İş Sürekliliği Yönetimi, organizasyonların kritik fonksiyon ve süreçlerini etkileyecek olaylara karşı hazırlıklı olmasının ve herhangi bir olaya, önceden planlandığı ve test edildiği şekilde yanıt verilebilmesinin sağlanmasıdır.2019 yılında İş Sürekliği Yönetim Sistemi Belgelendirme çalışmaları başlatılmış ve aynı yıl sonunda gerçekleştirilen dış tetkik ile  ‘’ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi’’ belgesi almaya hak kazanılmıştır. Bu standart acil durum yönetimlerini de içeren daha kapsamlı bir yönetim sistemi gerektirdiğinden ISO 22320 belgesine tekrar başvuru yapılmamıştır.   

BSI tarafından hazırlanmış, ISO (International Organization for Standardization) tarafından tanınmış ve günümüze kadar geçerliliği kabul görmüş İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi olan OHSAS 18001 geçerliliğini yitirmiş ve ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Standardı yürürlüğe alınmıştır. OHSAS 18001 belgesi olan kuruluşların 12 Mart 2021 tarihine kadar  ISO 45001 versiyonuna geçişini tamamlayarak belgelerini alma zorunluluğu getirilmiştir. Yapılan çalışmalar sonunda Aralık 2019’da yapılan dış denetim  sonrasında İGDAŞ ‘’ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği’’ belgesini almaya hak kazanmıştır.

Güncel belgelerimiz ilk belge alınış tarihleriyle aşağıdaki tabloda özetlenmiştir. Tüm belgelerimizde standartların en son versiyonlarına geçiş sağlanmıştır.

                                                  

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi

01.01.2003

OHSAS 18001/ISO 45001  İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

09.11.2004

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi 

09.11.2004

BS 7799/ ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

09.03.2005

ISO 10002 Müşteri Şikayetleri Yönetim Sistemi

28.11.2010

PAS 55/ ISO 55001 Varlık Yönetim Sistemi

02.02.2015

ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi

24.02.2020