İç Tesisat Bedelleri (2022)

İÇ TESİSAT BEDELLERİ (2022)
BAĞLANTI BEDELLERİ TUTAR
Abone Bağlantı Bedeli (TL) 1158
İlave Abone Bağlantı Bedeli (TL/100m2) 1007
Bağlantı Kontrol ve Onay Bedeli (İlk 100 metre için) (TL) 790
Bağlantı Kontrol ve Onay Bedeli (İlave her 1 metre için) (TL) 4,9
Güvence Bedeli Kombi (TL/Adet) 733
Güvence Bedeli Soba (TL/Konut) 650
Güvence Bedeli Merkezi Sistem (TL/BBS) 650
Güvence Bedeli Ocak (TL) 42
Güvence Bedeli Şofben (TL) 83
Ön Ödemeli Sayaç Değişim Bedeli (TL) 371
Sayaç Açma Kapama Bedeli (TL) 36
Servis Kutusu Söküm Bedeli (TL) 315

 

İÇ TESİSAT İŞLEM BEDELLERİ
SAYAÇ TİPİ TUTAR
G4, G6 (TL/Adet) 63
G10, G16, G25 (TL/Adet) 118
G40, G65, G100 (TL/Adet) 235
G160, G250, G400 (TL/Adet) 358
G400'den büyük (TL/Adet) 482
Kolon Hattı (TL/Proje) 63

 

• Bu bedeller iç tesisat sertifikası sahibi kişilerce dağıtım şirketlerine ödenir. Birinci kontrolde uygunluk alamayan tesisatlarda ikinci ve üçüncü kontrol ücreti olarak ilk kontrol ücretinin en fazla % 50’ si tahsil edilir. Daha sonra kontrol gerekmesi halinde ücret alınmaz.

• Dağıtım Şirketleri, iç tesisat sertifikası sahibi kişilerden Kurul tarafından belirlenen bedellerin dışında herhangi bir ad altında başka bir bedel alamaz.

• Bu Kararda belirlenen bedellere, Katma Değer Vergisi dâhil değildir.