İç Tesisat Bedelleri (2020)

İÇ TESİSAT BEDELLERİ (2020)
BAĞLANTI BEDELLERİ TUTAR
Abone Bağlantı Bedeli (TL) 656,70
İlave Abone Bağlantı Bedeli (TL/100m2) 570,50
Bağlantı Kontrol ve Onay Bedeli (İlk 100 metre için) (TL) 570,50
Bağlantı Kontrol ve Onay Bedeli (İlave her 1 metre için) (TL) 3,50
Güvence Bedeli Kombi (TL/Adet) 563,90
Güvence Bedeli Soba (TL/Konut) 503
Güvence Bedeli Merkezi Sistem (TL/BBS) 503
Güvence Bedeli Ocak (TL) 29,80
Güvence Bedeli Şofben (TL) 60,80
Ön Ödemeli Sayaç Değişim Bedeli (TL) 268,70
Sayaç Açma Kapama Bedeli (TL) 26,50
Servis Kutusu Söküm Bedeli (TL) 227,80

 

İÇ TESİSAT İŞLEM BEDELLERİ
SAYAÇ TİPİ TUTAR
G4, G6 (TL/Adet) 45,30
G10, G16, G25 (TL/Adet) 85,10
G40, G65, G100 (TL/Adet) 170,30
G160, G250, G400 (TL/Adet) 258,70
G400'den büyük (TL/Adet) 348,30
Kolon Hattı (TL/Proje) 45,30

 

• Bu bedeller iç tesisat sertifikası sahibi kişilerce dağıtım şirketlerine ödenir. Birinci kontrolde uygunluk alamayan tesisatlarda ikinci ve üçüncü kontrol ücreti olarak ilk kontrol ücretinin en fazla % 50’ si tahsil edilir. Daha sonra kontrol gerekmesi halinde ücret alınmaz.

• Dağıtım Şirketleri, iç tesisat sertifikası sahibi kişilerden Kurul tarafından belirlenen bedellerin dışında herhangi bir ad altında başka bir bedel alamaz.

• Bu Kararda belirlenen bedellere, Katma Değer Vergisi dâhil değildir.