Geçici Doğal Gaz Açma/Kapama

Geçici Doğal Gaz Açma/Kapama

Doğal Gaz Kapama

Abonenin belli bir süre için doğal gazı kullanmak istememesi ve tüketim borcunu ödemesi halinde sayacının mühürlenerek gazının kesilme işlemidir.

Geçici Gaz kapatma talebi için;

  • Geçici kapama talebini beyan eden dilekçe 
  • Kimlik İbrazı


Doğal gaz Açma

Geçici olarak gaz kapaması yaptırmıştım, nasıl açtırabilirim?

  • Geçici gaz kapamadan dolayı kapatılmış olan gazın açılmasını talep eden dilekçe 
  • Kimlik İbrazı

 

**Sadece ismi geçen abonenin şahsi başvurusu kabul edilebilir.

 

Doğal gaz kapama süreci EPDK Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği’nde aşağıdaki şekilde açıklanmıştır.

Hizmetin durdurulması 

Madde 44- (Değişik:RG-9/6/2017- 30091)

Dağıtım şirketince;

a) Müşterinin belli bir süre için doğal gazı kullanmak istememesi halinde, o döneme kadar tükettiği doğal gazın bedelini ödemesi şartıyla üç gün içinde,

b) Müşterinin; ödenmemiş faturalarına esas tüketim miktarının 50 m³’ü geçmesi halinde, faturanın son ödeme tarihinden itibaren on beş gün içerisinde ödenmemesi halinde fatura borcundan dolayı doğal gaz kesintisi yapılacağının en az üç gün önceden bir tanesi adrese ihbarname olmak kaydıyla kısa mesaj, telefon, e-posta, ihbarname, fatura altında bildirim vb. yöntemlerden de en az ikisi yoluyla haber verilmek suretiyle,

c) Mahkeme veya Kurul Kararına istinaden ya da kaçak veya usulsüz doğal gaz kullanıldığının tespiti halinde,

d) Müşteriden kaynaklanan nedenlerle sayacın en az iki fatura dönemi okunamamasından dolayı dağıtım şirketince bırakılan bildirime üç iş günü içinde cevap verilmemesi halinde,

e) 63 üncü maddedeki hallerde,

f) Bina kolon tesisatında tadilat gerekmesi durumunda,

g) Üst üste üç faturalandırma döneminde tüketiciden kaynaklanan nedenlerle ulaşılamayan sayaçlar için dağıtım şirketince aboneye yapılan bildirim neticesinde durumun belgelendirilmesi şartıyla, üç gün içinde sayacın ulaşılabilir duruma getirilmemesi durumunda,

h) Periyodik kontrollerde müşteriden kaynaklanan nedenlerden dolayı üç defa arka arkaya iç tesisatın kontrolünün yapılamaması durumunda,

ı) Diğer mevzuattan kaynaklanan zorunlu hallerde,

doğal gaz kesilerek hizmet durdurulur ve bu hususlar müşteri sözleşmesinde belirtilir.