Çevresel Yönetim Politikası

Çevresel Yönetim Politikası

ÇEVRE MİSYONUMUZ, VİZYONUMUZ VE HEDEFLERİMİZ

 

İGDAŞ Çevre Misyonu:

Sürdürülebilir çevre ve sürdürülebilir şehircilik anlayışı çerçevesinde, İstanbul’un havasının temiz kalmasını sağlayarak, bu konuda metropoller içerisinde en üst sıralara çıkarmak.

İGDAŞ Çevre Vizyonu:

Çevre Yönetim Sistemi konusunda tüm kurum ve kuruluşlara örnek olabilecek bir model geliştirerek, bu konuda kendi ekolünü oluşturan bir çevre okuluna dönüşmek.

İGDAŞ Çevre Hedefleri:

Çevre misyonumuzdan vizyonumuza gerçekleştirdiğimiz yolculukta çevresel amaçlarımıza ulaştıracak hedefler belirlenmekte ve Stratejik Plan üzerinden hayata geçirilmektedir.

İGDAŞ ÇEVRE POLİTİKASI

Dünyanın en önemli metropollerinden biri olan İstanbul’un gaz dağıtım şirketi olarak, İstanbul halkı kadar tüm dünya insanlığı için temiz havanın ve sağlıklı, sürdürülebilir ve bunlarında ötesinde yaşanabilir bir çevrenin sağlanması ve en iyi şekilde korunması gerektiğine inanıyoruz.

Bu amaçla Çevre Politikamızın şartlarını gerçekleştirmeye kendimizi adamış bulunuyoruz.

Sürdürülebilir çevre ve sürdürülebilir şehircilik anlayışını benimsemiş, Türkiye’nin en köklü ve çevreci doğal gaz dağıtım şirketi olarak,

• Konfor ve kaliteden ödün vermeden değişime, gelişime açık ve yenilikçi olmak,

• İlgili çevre mevzuatlarının geliştirilmesine katkı sağlamak, mevzuat gerekliliklerini öncelikli olarak yerine getirmek ve gerektiğinde yasal mevzuatlarında ötesinde, sosyal sorumluluk projelerini de içerecek iyileştirmeleri hayata geçirmek,

• Enerji ve doğal kaynakların en verimli şekilde kullanılmasını ve tasarruf edilmesini sağlamak,

• Teknolojik gelişmeleri de takip ederek çevresel kirlenmeyi önlemek, atıkları kaynağında azaltmak, atıkları öncelikli olarak geridönüşüm sürecine/geri kazanım sürecine dahil etmek ve geri kazanımı mümkün olmayan atıkları çevreye zarar vermeden bertaraf ettirmek,

• Çevre etkilerimizi kaynağında azaltarak çevre performansımızı sürekli iyileştirmek,

• Faaliyetlerimiz sırasında meydana gelebilecek herhangi bir çevresel kaza veya acil durumda çevresel zararları en az düzeye indirecek tedbirler planlayıp uygulamak,

• Tüm paydaşlarımızın çevre bilincini ve çevre duyarlılığını geliştirmek için iletişim kanallarını sürekli açık tutarak; sürekli eğitimler, etkinlikler ve sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirmek,

• Çevreyi koruma ve geliştirme prensibimizi tüm paydaşlarımızla birlikte geliştirmek,

• Yaşadığımız çevrenin korunmasına yönelik çalışmalarda ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde olmak,

• Çevresel Misyon ve Vizyonumuz çerçevesinde çevresel amaç ve hedeflerimizi belirlemek, gözden geçirmek ve bu hedeflere ulaşmak için gerekli her türlü kaynağı ayırarak sistemin devamlılığını sağlamak ve sürekli geliştirmek,

• “Konforun, kaliteli hizmet eşliğinde sunulduğu yer” denildiğinde “İGDAŞ” ; İGDAŞ denildiğinde de temiz, sağlıklı ve sürdürülebilir çevre algısını/anlayışını tüm paydaşlarımıza yaygınlaştırarak pekiştirmek, Taahhüdümüzdür.

İGDAŞ tarafından taahhüt edilen ve uygulanan bu politika; tüm paydaşlarımızın, kamu ve üçüncü şahısların erişimine de açık tutulmaktadır.