Bilgi Güvenliği Politikası

Bilgi Güvenliği Politikası

İGDAŞ olarak, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kapsamında olan süreçlerimize ait tüm riskleri yönetmek ve iş sürekliliğini sağlamak amacıyla;

  • ISO/IEC 27001 standardına uyumlu bir Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemini kurarak işletmeyi ve sürekli iyileştirmeyi,
  • Bilginin gizliliğini, bütünlüğünü ve erişilebilirliğini sağlamayı,
  • Güvenlik İhlal olaylarını en aza indirmeyi,
  • Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ile ilgili tüm yasal düzenlemelere uymayı,
  • Bilgi güvenliği farkındalığını arttıracak faaliyetler düzenleyerek paydaşlarımız nezdinde var olan güveni ve memnuniyeti pekiştirmeyi,
     

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemini kurum kültürümüzün vazgeçilmez bir parçası olarak uygulamayı hedefliyoruz.