Abonelik Sözleşmesi

Bağlantı anlaşması tamamlanmış müşterilerimiz; yetkili tesisatçı firma tarafından İç Tesisat İşlemleri tamamlanarak projesi İGDAŞ tarafından onaylanan mahallerde; doğal gazı fiilen kullanacak olan gerçek veya tüzel kişiler ya da yetkili temsilcilerinin Doğal Gaz Abonelik Sözleşmesi yapması gerekmektedir. Sözleşme işlemi esnasında tahakkuk eden güvence bedeli faturalarınıza yansıtılarak tahsil edilecektir.

Güvence Bedeli Nedir? 

Güvence Bedeli; İGDAŞ’ın alacaklarını garanti altına alabilmek amacıyla  mekanik sayaç kullanan abonelerden doğal gaz abonelik sözleşmesinin imzalanması sırasında aldığı bedeldir. Ön ödemeli sayaç kullanan abonelerden güvence bedeli alınmaz.

Konutlar için güvence bedelleri ile bunların hesaplanmasına ilişkin usul ve esaslar, her yıl EPDK tarafından belirlenir.

Güvence Bedeli ve Hesaplaması için TIKLAYINIZ...

Unutmayın, sözleşmeyi doğal gazı kullanacak olan kişi yapmalıdır. (Ev sahibi kullanacak ise ev sahibi, kiracı kullanacak ise kiracı).

DOĞAL GAZ ABONELİK SÖZLEŞMESİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

a) Sözleşme yapılacak yerin tüketim noktası numarası,

b) Mal sahibi ise tapu, kiracı ise kira kontratı fotokopisi,

c) Sözleşme yapacak kişinin TC Kimlik Numaralı resmi kimlik ibrazıı,

d) Sözleşmenin üçüncü şahıslar tarafından yapılması durumunda noter onaylı vekâletname fotokopisi gerekmekte olup, vekâletnamede  İGDAŞ ve/veya doğal gaz ifadesi bulunmalıdır. 

Yabancı Uyruklu Müşteriler için ilave olarak;

  • İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı tarafından verilen kimlik belgesi,
  • Tapu sahibi yabancı müşteriler, göç idaresinden belge almadan mülk sahibi olmuş ve vergi numaraları yok ise Potansiyel Vergi Numarası alarak işlemleri yapılır.

​* İstisnai haller kapsamındaki yabancılardan hüviyet varakası ibrazı ve fotokopisi, talep edilir.

Doğal Gaz Abonelik Sözleşmesi yapmak için tıklayınız!

Doğal Gaz Abonelik Sözleşmesi formu için tıklayınız!

Mesafeli Doğal Gaz Abonelik Sözleşmesi formu için tıklayınız!

Ayrıca E-Devlet, İGDAŞ Mobil Uygulaması ve 153 Çağrı Merkezi ile de abonelik sözleşmesi yapabilirsiniz.

Web'den doğal gaz abonelik sözleşmesi yapmanız durumunda gazınızın açılabilmesi için; İGDAŞ ekibi geldiğinde doğal gazı adına açtırmak isteyen kişinin adreste hazır bulunması ve uygunluk belgesini imzalaması gerekir! (Tesisatta daha önce gaz kullanılmamış ise sertifikalı firma mühendisi de adreste bulunmalıdır).

NOT: Bina, merkezi sistem ile ısınıyor ise merkezi sistemin sözleşmesini apartman yönetimi adına kurumsal olarak bina yöneticisi yapmalıdır!