Sözleşme İşlemi

Sözleşme İşlemi

Abonelik işlemi yapılmış, yetkili tesisatçı firma tarafından İç Tesisat İşlemleri tamamlanarak projesi İGDAŞ tarafından onaylanan mahallerde; doğalgazı fiilen kullanacak olan gerçek veya tüzel kişiler ya da yetkili temsilcilerinin Doğal Gaz Abonelik Sözleşmesi yapması gerekmektedir. Sözleşme işlemi esnasında tahakkuk eden güvence bedeli faturalarınıza yansıtılarak tahsil edilecektir.

Güvence Bedeli Nedir? 

Güvence Bedeli; İGDAŞ’ın alacaklarını garanti altına alabilmek amacıyla  mekanik sayaç kullanan abonelerden doğal gaz abonelik sözleşmesinin imzalanması sırasında aldığı bedeldir. Ön ödemeli sayaç kullanan abonelerden güvence bedeli alınmaz.

Konutlar için güvence bedelleri ile bunların hesaplanmasına ilişkin usul ve esaslar, her yıl EPDK tarafından belirlenir.

Güvence Bedelleri için TIKLAYINIZ...

Unutmayın, sözleşmeyi doğal gazı kullanacak olan kişi yapmalıdır. (Ev sahibi kullanacak ise ev sahibi, kiracı kullanacak ise kiracı).

DOĞAL GAZ ABONELİK SÖZLEŞMESİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

a) Sözleşme yapılacak yerin tüketim noktası numarası,

b) Mal sahibi ise tapu, kiracı ise kira kontratı fotokopisi,

c) Sözleşme yapacak kişinin TC Kimlik Numaralı resmi kimlik beyanı,

d) Sözleşmenin üçüncü şahıslar tarafından yapılması durumunda noter onaylı vekaletname fotokopisi,
 

Yabancı Uyruklu Müşteriler için ilave olarak;

  • Tapu sahibi ise Pasaport beyanı ve fotokopisi,
  • Tapu sahibi değil ise İkamet tezkeresi alması zorunlu olan yabancılardan geçerli tarihli ikamet tezkeresi beyanı ve fotokopisi, istisnai haller kapsamındaki yabancılardan ise hüviyet varakası beyanı ve fotokopisi, talep edilir.
     

Doğal Gaz Abonelik Sözleşmesi yapmak için tıklayınız!

Web den doğal gaz abonelik sözleşmesi yapmanız durumunda gazınızın açılabilmesi için; Doğal Gaz Abonelik Sözleşmesi için gereken evrakı gaz açılışı esnasında İGDAŞ personeline teslim etmeniz gerekmektedir! Doğal gazınızın açılması için İGDAŞ ekibi geldiğinde doğal gazı adına açtırmak isteyen kişinin adreste hazır bulunması ve Doğal Gaz Abonelik Sözleşmesini imzalaması gerekir! (Tesisatta daha önce gaz kullanılmamış ise sertifikalı firma mühendisi de adreste bulunmalıdır).

 

NOT: Bina, merkezi sistem ile ısınıyor ise merkezi sistemin sözleşmesini apartman yönetimi adına kurumsal olarak bina yöneticisi yapmalıdır!