Sözleşme Fesih (İptal) İşlemi

Sözleşme Fesih (İptal) İşlemi

Sözleşme Fesih İşlemi (Doğal Gaz Kullanımının Sonlandırılması)

Doğal gaz kullanıcısının bulunduğu adresten taşınması durumunda doğal gaz sözleşmesini sona erdirmesi gerekir.

Güvence Bedeli; Doğal gaz abonelik sözleşmesi esnasında dağıtım şirketinin alacaklarını garanti altına almak için tahsil ettiği ve Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından açıklanan Tüketici Fiyatları Genel İndeksi' ndeki aylık değişim oranlarına göre güncelleştirilen ve sözleşmenin feshedilmesi halinde aboneye iade edilen bedeldir. Güvence bedeli iadeleri, varsa borçlarınız güvence bedelinden tahsil edilerek yapılır.


Sözleşmenin Feshi İçin Gerekenler;
Sözleşme fesih başvurusunun, doğal gaz abonelik sözleşmesinde adı geçen kurumun kendisi veya yetkili temsilcisi tarafından yapılması gerekir.

Konut Harici Olan Yerler İçin Gerekli Evraklar;

a)Yetki Belgesi (Noter Onaylı)

b)İmza Sirküleri

c)Kimlik Fotokopisi

d)Kaşe

e)Tesisat numarası

talep edilir.
 

Güvence bedeli iadesi için;

Vadesiz banka hesabınıza IBAN no ile havale edilmesini talep edebilirsiniz.
 

UYARI
Otomatik ödeme talimatı olan abonelerimizin, fesih müracaatından sonra bankalarından otomatik ödeme talimatlarını iptal ettirmeleri gerekmektedir.