181 Sıkça Sorulan Sorular - İgdaş

Sıkça Sorulan Sorular

1 Doğalgaz Nedir?

Doğalgaz Nedir?

Başta Metan (CH4) ve Etan (C2H6) olmak üzere çeşitli hidrokarbonlardan oluşan yanıcı bir gaz karışımıdır. Doğalgaz renksiz, kokusuz havadan hafif bir gazdır.

Metan dışında, az miktarlarda etan (C2H6), propan (C3H8), bütan (C4H10) gibi diğer hidrokarbonlar bulunur. Ayrıca, azot (N2), oksijen (O2), karbondioksit (CO2), hidrojen sülfür (H2S) ve bazen de helyum (He) gazlarına da az miktarlarda rastlanır

Doğalgazın Avantajları Nelerdir?

• Doğalgaz havadan hafiftir.

• Doğalgaz kuru bir gazdır.

• Doğalgaz zehirsizdir.

• Doğalgaz çevreyi kirletmeyen temiz bir yakıttır.

• Külsüz ve dumansız bir yakıttır.

• Doğalgazın depolama sorunu olmadığından dolayı dairelerin bağımsız ısıtılmasına en uygun yakıttır.

• Doğalgazın yakılması için ön hazırlama ve depolama gerekmez.

• Doğalgaz her an kullanıma hazır, nakliye sorunu olmayan bir yakıttır.

• Doğalgaz verimli ve ekonomik bir yakıttır.

• Doğalgazın patlama aralığı yüksektir.

• Evlerde ısınmanın yanı sıra sıcak su elde etme, mutfakta pişirme amcalı kullanılır.

• Doğalgaz ile çalışan kazanlarda otomatik kontrolle, kontrol yapmak mümkündür.

• Doğalgazın ısıl değeri katı yakıtlara göre yüksektir.

• Katı yakıtlara göre yanma verimi yüksektir.

• Ön yakıt hazırlama masrafı yoktur.

• L.P.G. tüpleri gibi patlama tehlikesi ve basınçlı parça tesiri yoktur.

• Yakıt kaybını en aza indirir.

• Çevre dostudur.

2 Doğal Gazın Kullanımının Getirdiği Avantajlar Nelerdir?

Doğal Gazın Kullanımının Getirdiği Avantajlar Nelerdir?

• Doğalgazlı sistemlerde yanma hassas olarak kontrol edilebildiği için yakıt kaybı çok azdır.

• Uzun zaman dilimi içinde aynı yakıt kalitesi elde edilebilir.

• Gaz oluşundan dolayı hava ile çok iyi karıştığından yanma verimi yüksektir.

• Ön yakıt hazırlama masrafı yoktur.

• Verimli bir yakıt olması sebebiyle hem ekonomiktir hem de enerji tasarrufu sağlar.

• Katı ve sıvı yakıtlar yanma ürünü olarak kükürt içerdiğinden, baca gazlarının suyun yoğunlaşma noktasına kadar soğutulması ve böylece suyun gizli ısısından faydalanılması imkanı yoktur. Ekonomizer ilave edilerek doğalgazın baca sıcaklığı 56°C'a kadar indirilebilir.

• Doğalgazda yanma için hava gereksinimi en azdır. Bu oran kömürde yüzde 20-30, fuel-oilde yüzde 10-20, doğalgazda ise yüzde 5-10'dur.

• Kurum, is gibi atık ürünleri olmadığı için ısı transfer yüzeyleri temiz kalır.

• Tesis çok az bakım ve denetleme gerektirir.

• Temiz olması ve içerisinde kükürt bulunmamasından dolayı bir çok sanayi sektöründe doğrudan kullanılabilmesi, hem sistem veriminin hem de ürün kalitesinin artmasını sağlar.

3 Doğalgaz Neden Kokulandırılır?

Doğalgaz Neden Kokulandırılır?

Doğalgaz renksiz ve kokusuzdur. Bu nedenle insan duyuları tarafından algılanması oldukça zordur. Kullanım sırasında olası kaçakların fark edilebilmesi ve önlemlerin zamanında alınabilmesi için içeriğine THT maddesi katılarak kokulandırılır. THT maddesi katıldıktan sonra çürük sarmısağa benzer bir koku alan doğalgaz böylelikle insanlar tarafından kolayca fark edilebilir.

4 Isı Yalıtımı Nedir?

Isı Yalıtımı Nedir?

Farklı sıcaklıktaki iki ortam arasında ısı geçişini azaltmak için yapılan işleme ısı yalıtımı denir. Duvar ve zemin üzerine, kabul gören standartlara sahip ısı yalıtım malzemeleri ile yapılan ısı yalıtımı sayesinde, doğalgaz sarfiyatı ortalama %50 azaltılır. Yalıtımla yaz kış evinizde konforlu bir yaşam sağlayın.

5 Isı Yalıtımının Faydaları?

Isı Yalıtımının Faydaları?

Ekonomiktir:Kışın ısıtma, yazın serinletme maliyetlerini yarı yarıya azaltır.

Güvenlidir :Binanın taşıyıcı sistemlerinde korozyonları önler, binanın ömrünü uzatır.

Sağlıklıdır :Nem, bakteri, küf oluşumunu engeller, sağlıklı bir ortam oluşturur.

Konforludur :Mekanı içinde dengeli ısı dağılımı sağlayarak, daha sağlıklı ve konforlu yaşam alanı oluşturur.

Çevrecidir :Sağladığı enerji tasarrufu ile gaz, kurum ve toz emisyonunu azaltır, çevre kirliliğini önemli ölçüde önler.

6 Doğalgazın Emniyetli Ve Tasarruflu Kullanımı Nasıl Olur?

Doğalgazın Emniyetli Ve Tasarruflu Kullanımı Nasıl Olur?

İlkbahar ve sonbahar aylarında muhakkak baca temizliği yapılmalıdır. Doğalgazın yanması sonucu oluşan baca gazı emisyon değerleri, diğer alternatif yakıtlara oranla son derece düşüktür. Ancak, baca gazı içerisinde bulunan su buharının asidik özelliği gibi nedenlerle zaman içerisinde bacalarda deformasyonlar meydana gelebilir. Bu nedenle, düzenli aralıklarla baca bakımı ve temizliği yaptırarak defermasyonları tespit etmek ve gidermek, can ve mal emniyetinin sağlanması açısından, yasal bir zorunluluktur.

Doğalgaz yakıcı cihazların, en az yılda birkez yetkili servisleri tarafından bakımlarının yapılması gereklidir:

• Bakımı yapılan cihaz daha verimli çalışır ve uzun ömürlü olur.

• Radyatörün önü açık tutulmalı, üzeri perdelerle örtülmemeli, çamaşır kurutmak için kullanılmamalıdır.

• Radyatör arkasına ısı yalıtım levhaları yerleştirilmeli, termosıtatik (ısı ayarlamalı) vana takılmalıdır.

• Kombi, her zaman aynı ayarda değil, dışarının ısısına göre, evi ısıtacak minimum ayarda kullanılmalıdır.

• Sıcak su kullanımında, sıcak su ısı ayarı kombiden yapılmalıdır.

• Özellikle sonbahar ve ilkbahar aylarında, serin olan sabah ve akşam saatleri dışında kombi ve sobalar kapalı tutulmalıdır.

7 Merkezi Sistemlerde Doğalgazın Emniyetli Ve Tasarruflu Kullanımı İçin Neler Yapılmalı?

Sonbahar aylarında brülör ve kazan bakımı yapılmalı:

Kazanların çalışmaya başladığı sonbahar aylarında kazan ve brülör ayarları baca gazı analizi yöntemi ile yapılmalıdır. Analiz neticesinde tespit edilen baca gazı emisyon değerlerine göre yapılacak olan ayarlarla, yakıt verimi arttırılarak tasarruf sağlanır. Çevreyi kirleten baca gazı emisyonları sınır değerlerin altında tutulabilir.

• Kazan dairesi temiz tutulmalı;nem ve tozdan arınmış olmalıdır.

• Kazandan çıkan sıcak su boruları ve vanalarına ısı yalıtımı yapılmalıdır.

• Kazan dairesi havalandırma menfezleri kesinlikle kapatılmamalıdır.

• Kazan dairesi başka amaçlar için kullanılmamalıdır. (Depo, ardiye, kapıcı dairesi v.s.)

8 Sertifika Ne Demektir?

Sertifika;"iç tesisat ve servis hatları sertifikası" kapsamında düzenlenen belgelere denir.

9 Sertifikalı Firma Ne Demektir?

İç tesisat ve servis hatları sertifikası kapsamında faaliyet gösteren sertifika sahibi gerçek veya tüzel kişilerdir.

10 Sertifikalı Firma Olabilmek İçin Firma Müracaatı Nerden Ve Nasıl Yapılır?

www.igdas.com.tr

İç tesisat firma sertifikalandırma;

adresinden alınan matbu evraklar bir müracaat dosyası şeklinde firma, mühendis ve tesisatçı dosyaları olarak şeffaf dosya içinde hazırlanır, Sertifikalandırma ve Standart Kontrol Şefliğine sunulur.

11 İç Tesisat Firmasının Faaliyet Alanlarında Hangi Maddeler Olması Gerekir?

Doğalgaz, Proje, İç Tesisat, Yapım, Bakım ve Onarım.

12 Polietilen Firmasının Faaliyet Alanlarında Hangi Maddeler Olması Gerekir?

Servis Hattı, Yapım, Bakım ve Onarım.

13 Firma Müracaatında;Gerekli Şartlar Sağlandıktan Sonra Sertifikalı Firma Olabilmek İçin Ne Kadar Zaman Geçmesi Gerekir?

Firmanın sertifika müracaatının sonuçlanması yaklaşık 25 (yirmibeş) gün, yasal olarak 60 (altmış) gündür.

14 Sertifikalı Firmaların Tüzel Unvan Değişikliğinde Hangi Evrakların Beyan Edilmesi Gerekir?

Sertifikalı firmalar, tüzel unvanında değişiklik yapmaları halinde, sertifikalarını aldıkları "İGDAŞ - İç Tesisat Müdürlüğü - Sertifikalandırma ve Standart Kontrol Şefliği"ne yazılı olarak başvuruda bulunmak zorundadırlar. Firmanın karar defterinin fotokopisi, Ticari Sicil Gazete, (çıkmamışsa) ticaret odasından tescil yazısı, vergi levhası ve sertifika tadil bedeli 300 YTL+KDV

15 Sertifikalı Firmaların Hisse Değişikliğinde Hangi Evrakların Beyan Edilmesi Gerekir?

Sertifikalı firmalar, hisse değişikliği yapmaları halinde, sertifikalarını aldıkları "İGDAŞ - İç Tesisat Müdürlüğü - Sertifikalandırma ve Standart Kontrol Şefliği"ne yazılı olarak başvuruda bulunmak zorundadırlar. Firmanın karar defterinin fotokopisi, Ticari Sicil Gazete, (çıkmamışsa) ticaret odasından tescil yazısı.

16 Sertifikalı Firmaların Şirket Müdürlerinin Değişikliğinde Hangi Evrakların Beyan Edilmesi Gerekir?

Sertifikalı firmalar, şirket müdürlerinde değişiklik yapmaları halinde, sertifikalarını aldıkları "İGDAŞ - İç Tesisat Müdürlüğü - Sertifikalandırma ve Standart Kontrol Şefliği"ne yazılı olarak başvuruda bulunmak zorundadırlar. Firmanın karar defterinin fotokopisi, Ticari Sicil Gazete, (çıkmamışsa) ticaret odasından tescil yazısı, aslı veya noter onaylı imza sirküsü.

17 Sertifikalı Firmaların Şirketi Temsil Konusunda Vekil Tayin Etmeleri Halinde Hangi Evrakların Beyan Edilmesi Gerekir?

Sertifikalı firmalar, şirketi temsil konusunda vekil tayin etmeleri halinde, sertifikalarını aldıkları "İGDAŞ - İç Tesisat Müdürlüğü - Sertifikalandırma ve Standart Kontrol Şefliği"ne yazılı olarak başvuruda bulunmak zorundadırlar. Noter onaylı vekaletname ve ilgili şahsın noter onaylı imza beyannamesi.

18 Sertifikalı (Tüzel) Firmaların Adres Değişikliğinde Ve Şube Açılımında Hangi Evrakların Beyan Edilmesi Gerekir?

Sertifikalı firmalar, adres değişikliği ve şube açılımı yapmaları halinde, sertifikalarını aldıkları "İGDAŞ - İç Tesisat Müdürlüğü - Sertifikalandırma ve Standart Kontrol Şefliği"ne yazılı olarak başvuruda bulunmak zorundadırlar. Firmanın karar defterinin fotokopisi, Ticari Sicil Gazete, (çıkmamışsa) ticaret odasından tescil yazısı, noter onaylı vergi levhası ve/veya aslı sunularak bir nüshasının görülmüştür yapılması ve/veya maliyeden yoklama fişi tutanağı, yeni faaliyet belgesi, kira kontratı ya da mülk firma veya firma sahipleri adına ise tapu fotokopisi ve son aya ait telefon faturası.

19 Sertifikalı (Şahıs) Firmaların Adres Değişikliğinde Ve Şube Açılımında Hangi Evrakların Beyan Edilmesi Gerekir?

Sertifikalı firmalar, adres değişikliği ve şube açılımı yapmaları halinde, sertifikalarını aldıkları "İGDAŞ - İç Tesisat Müdürlüğü - Sertifikalandırma ve Standart Kontrol Şefliği"ne yazılı olarak başvuruda bulunmak zorundadırlar. Firmanın, noter onaylı vergi levhası ve/veya aslı sunularak bir nüshasının görülmüştür yapılması ve/veya Maliyeden yoklama fişi tutanağı, yeni faaliyet belgesi, kira kontratı ya da mülk firma sahibi adına ise tapu fotokopisi ve son aya ait telefon faturası.

20 Sertifikalı Firmalar'ın Firmalarının Kapanış İşlemlerini Ne Zaman Ve Nasıl Beyan Etmeleri Gerekir?

Sertifikalı firmalar, faaliyetlerini sona erdirmek istemeleri halinde, sertifikanın sona ermesinin talep edildiği tarihten en az 90 (doksan) gün önceden gerekçeleri ile birlikte "Sertifikalandırma ve Standart Kontrol Şefliği"ne bağlı olduğu odadan faaliyet belgesi ve dilekçe ile yazılı olarak başvuruda bulunmaları gerekir.

21 Sertifikalı Firmalar Web Online Şifresini Nasıl Alır?

İç Tesisat Müdürlüğü - Sertifikalandırma ve Standart Kontrol Şefliği'ne, firma yetkilisinin (firma ortağı veya sahiplerinin) gelmesi gerekir.

22 Sertifikalı Firmaların E-Mail Adreslerine;İGDAŞ E- Bülten Bildirimleri Ulaşmadığında Yapılacak İşlem Nedir?

Sertifikalandırma ve Standart Kontrol Şefliği ile irtibata geçilerek, e-mail adreslerinin güncelliğinin sağlanması gerekir. Güncel olmadığının tespiti halinde bir dilekçe ile beyan edilmesi gerekir.

23 Sertifikalı Firmalar Vize Yenileme İşlemlerini Hangi Tarihte Yapmalıdırlar?

İGDAŞ'taki sertifika yetkisinin verildiği komisyon tarihinden itibaren, bir sonraki yıl komisyon tarihi vize yenileme işleminin son tarihidir. Vize yenileme işlemini sertifika yetkisinin verildiği komisyon tarihinden 1 (bir ay) önceden başlayarak 1 (bir ay) süreyle yapabilir.

(örn: 15 Temmuz'da yetki alan bir firmanın vize yenileme bitiş tarihi bir sonraki yılın 15 Temmuz tarihidir.) 10 yıl boyunca, her yıl komisyon tarihi vize yenileme bitiş tarihidir.

24 Sertifikalı Firmalar Vize Yenileme İşlemlerinde Hangi Evrakların Beyan Etmelidirler?

www.igdas.com.tr adresinde sırası ile aşağıdaki menülere giriniz. Gerekli evraklara ulaşacaksınız.

• iç tesisat

• firma sertifikalandırma

• sertifika vize yenileme müracaatı ve formlar

25 Sertifikalı Firmalar Vize Yenileme İşlemlerini Yapması Gereken Tarihte Yapmadığı Takdirde Çalışmalarına Devam Edebilir mi?

Sertifikalı firmalar gerekli şartları sağlamadığından yetkisi geçici süreyle askıya alınır.

26 Sertifikalı Firmaların Yapmış Oldukları Vize Yenileme İşlemleri En Geç Ne Kadar Zaman İçerisinde Değerlendirilir?

Sertifikalı firmaların yapmış oldukları vize yenileme işlemleri en geç 15 (onbeş) gün içerisinde değerlendirilir.

27 Sertifikalı Firmalar Vize Yenileme İşlemlerini Eksik Veya Yanlış Yapmaları Halinde;Firmaların Vize Durumu Ve Yetkileri Ne Olur?

Sertifikalı firmaların;yapmış oldukları vize yenileme işlemlerinde eksiklik veya yanlışlık olduğu tespit edildiği takdirde, firmaya yapılan tebliğ tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde giderilmediği tarihte başvuru yapılmamış sayılır, başvuru evrakları iade edilir. Faaliyetine eksiklikleri tamamlayıp vizesini yaptırıncaya kadar devam edemez.

28 Sertifikalı Firmalar Vize Yenileme İşlemlerini Yapması Gereken Tarihte Yapmadığı Takdirde Vizesini Tekrar Ne Zaman Yapabilir?

Sertifikalı firmalar, vize yenileme işlemlerinin yapıldığı son tarihten itibaren 90 (doksan) içerisinde vize yenileme işlemini yapmaları gerekir.

29 Sertifikalı Firma Mühendisi Ne Demektir?

Sertifikalı firma mühendisi;İGDAŞ'tan sertifika almış firmalarda ve/veya uygulama yapan;"İGDAŞ İç Tesisat Yönetmeliği ve Teknik Şartnamesi"nde kendileri için belirlenmiş olan şartları yerine getiren mühendis'tir.

Mühendisin Yeni Kayıt Ve Transferi İçin Hangi Evraklar Gerekir?

www.igdas.com.tr adresinde sırası ile aşağıdaki menülere giriniz. Gerekli evraklara ulaşacaksınız.

• iç tesisat

• firma sertifikalandırma

• mühendis müracaatı ve formlar

30 Mühendislere Eğitim Sertifikaları Nereden Verilir?

Mühendis eğitimleri;Makine Mühendisleri Odası'ndan, Milli Eğitim Bakanlığı'nca onaylanmış uygulamalı doğalgaz tesisatı eğitim sertifikası veren kuruluşlardan, üniversitelerden veya enstitülerden verilir.

31 Mühendis Eğitimleri İçin Hangi Evraklar Gereklidir?

Mühendis eğitimleri için gerekli evraklar;Makine Mühendisleri Odası'ndan, Milli Eğitim Bakanlığı'nca onaylanmış uygulamalı doğalgaz tesisatı eğitim sertifikası veren kuruluşlardan, üniversitelerden ve enstitülerden temin edilebilir.

32 Sertifikalı Firmada Çalışacak Mühendislerin İhtiyaca Göre Hangi Eğitimleri Alması Gerekir?

• İç tesisat eğitimi,

• Polietilen eğitimi,

• Sismik hareketli deprem vanası eğitimi,

• Endüstriyel ve büyük tüketimli tesisler eğitimi.

33 Sertifikalı Firma Tesisatçısı Ne Demektir?

Sertifikalı firma tesisatçısı;

• Montajcı için: 3308 sayılı Mesleki Eğitim Nanunu'na göre düzenlenmiş belgelere sahip ya da mesleki eğitim veren okulların veya meslek yüksek okullarının doğalgaz, sıhhi tesisat, ısıtma gibi tesisat teknolojisi bölümünden mezun personeli,

• Kaynakçı için: akredite edilmiş kuruluşlarca veya üniversitelerin kaynak teknolojisi ile ilgili birimlerince verilen çelik boru kaynakçısı sertifikası ya da 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu'na göre düzenlenmiş kaynakçılık ustalık belgesi,

• Servis hattı yapım, bakım-onarım için: polietilen ve anahat boru kaynakçı belgesi.

34 Tesisatçının Yeni Kayıt Ve Transferi İçin Hangi Evraklar Gerekir?

www.igdas.com.tr adresinde sırası ile aşağıdaki menülere giriniz. Gerekli evraklara ulaşacaksınız.

• İç tesisat

• Firma sertifikalandırma

• Tesisatçı müracaatı ve formlar

35 Tesisatçı Eğitimleri Hangi Tarihlerde Ve Nerede Yapılıyor?

Tesisatçı eğitimleri;3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu'na göre, uluslararası akreditasyon kuruluşlarınca akredite edilmiş kuruluşlar, ilgili meslek odaları, ilgili mesleki eğitim veren okullardan verilir.

36 Tesisatçı Eğitimleri İçin Hangi Evraklar Gerekir?

Tesisatçı eğitimleri için gerekli evraklar;3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu'na göre, uluslararası akreditasyon kuruluşlarınca akredite edilmiş kuruluşlar, ilgili meslek odaları, ilgili mesleki eğitim veren okullardan temin edilebilir.

37 Sertifikalı Firmada Çalışacak Tesisatçıların İhtiyaca Göre Hangi Eğitimleri Alması Gerekir?

Sertifikalı Firmada Çalışacak Tesisatçıların İhtiyaca Göre Hangi Eğitimleri Alması Gerekir?

• İç Tesisat Eğitimi

• Polietilen Eğitimi

• Kaynak Eğitimleri

• Anahat Kaynak Eğitimi

38 Sertifikalı Firmada Çalışacak Tesisatçıların Kaynak Belgelerinin Geçerlilik Süresi Ne Kadardır?

Sertifikalı firmada çalışacak tesisatçıların almış olduğu belgelerin deki tarihinden itibaren 2 (iki) yıldır.

39 Sertifikalı Firmada Çalışacak Tesisatçıların Montajcı Belgelerinin Süresi Var mıdır?

Sertifikalı firmada çalışacak tesisatçıların montajcı belgelerinde süre yoktur.

40 Belgelerinin Geçerlilik Süresi Ne Kadardır?

Sertifikalı firmada çalışacak, tesisatçıların almış olduğu belgelerindeki başlangıç tarihinden itibaren 2 (iki) yıl'dır.

41 Müşteriler, Sertifikalı Firmalara Yaptırmış Oldukları Tesisatlarla İlgili Herhangi Bir Sorun Olduğu Takdirde Yapmaları Gerekli İşlemler Nelerdir?

Müşteriler, sertifikalı firmalara yaptırmış oldukları tesisatlarda herhangi bir sorun olduğu takdirde öncelikli olarak mevcut işlemlerin yapıldığı ilgili Proje Onay Tesisat Kontrol Şefliği'ne sorunu bildirmesi gerekir. Sorun giderilemediği takdirde Sertifikalandırma &Standart Kontrol Şefliği'ne gerekli bilgi ve belgelerle konunun iletilmesi gerekir. Ayrıca;Sertifikalandırma &Standart Kontrol Şefliği'nde konuyla ilgili gerekli araştırma yapılarak, ilgili muhataplarla irtibata geçilerek, gerekli bilgilendirme yapılarak sorunun çözümü yoluna gidilir.

42 Müşteriler, Mevcut Tesisatlarında Tadilat İşlemi Yaptırmak İstediklerinde Yapmaları Gereken İşlemler Nelerdir?

Müşteriler, mevcut tesisatlarında tadilat işlemi yaptırmak istedikleri takdirde, öncelikli olarak İGDAŞ'a yapılması gerekli işlemlerle ilgili bir dilekçe ile bilgi vermek zorundadırlar.

Ayrıca;mevcut tesisatlarındaki tadilat işlemleri, İGDAŞ'tan sertifikalı firmalar tarafından, İGDAŞ prosedür ve talimatları çerçevesinde gerçekleştirilir.