154 Sıkça Sorulan Sorular - İgdaş

Sıkça Sorulan Sorular

Sıkça Sorulan Sorular
1 En yakın İGDAŞ binası nerededir?

En yakın İGDAŞ binası nerededir?
Aşağıdaki iletişim sayfası linkine tıklayarak İGDAŞ Bölge Müdürlükleri ve şubelerinin adres ve telefon numaralarını bulabilirsiniz.

2 Doğalgaz fiyatları neye göre değişmektedir?

Doğalgaz fiyatları neye göre değişmektedir?
Doğalgaz tarifeleri 4646 sayılı Doğalgaz Piyasası Kanunu ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) bu kanuna dayanarak yürürlüğe koyduğu Kurul Kararları çerçevesinde belirlenir. 

Doğalgaz Perakende Satış tarifesi;
Doğal gaz Toptan Alış fiyatı, Sistem Kullanım Bedeli, KDV unsurlarından oluşmaktadır."
Tarifeler Yönetmeliği ve Tarife Kurul Kararları çerçevesinde Yıllık tüketim miktarlarına göre aşağıda yer alan tarife kademeleri uygulanır.

KONUT (0-300.000 metreküp aralığında gaz kullanan)

Serbest Tüketiciler (0-300.000 metreküp aralığında gaz kullanan]

Serbest Tüketiciler (300.001-800.000 metreküp aralığında gaz kullanan)

Serbest Tüketiciler (800.000 metreküp üzeri gaz kullanan)

3 Faturamı Nereye Ödeyebilirim?

İGDAŞ faturalarının ödenebileceği bankalar ve İGDAŞ vezneleri ile ilgili bilgi için tıklayınız...

4 Doğalgaz aboneliği başvurusunda hangi şartlar aranıyor?

Doğalgaz abonesi olabilmeniz için öncelikle sokağınızdan doğalgaz hattının geçiyor olması gerekir. Sokağınızdan doğalgaz geçip geçmediğini size en yakın İGDAŞ hizmet binasındaki Beyaz Masa ve Pazarlama Şefliği'nden öğrenebilirsiniz. Sokağınızdan doğalgaz geçiyor ve bölgenizdeki regülatör kapasitesi yeterli ise abone olabilirsiniz

5 Merkezi ve bireysel Isınma nedir?

Merkezi ve bireysel Isınma nedir? 

Merkezi Isınma;binanın tamamının kazan sistemi ile ısıtılmasıdır. Bireysel Isınma;binanın kombi ve soba ile ısıtılmasıdır.

6 İGDAŞ'a doğalgaz bağlantı sözleşmesi yapmaya gelirken hangi belgeleri getirmek gerekir ?

Binanızda doğalgaz abonesi yoksa;

1. Enerji Performansı Yönetmeliği'nin düzenlediği şekli ile 05.12.2009 tarihinden sonra yapı ruhsatı almış binaların ısınma şekli ruhsatta belirtilen şekli ile uygulanacağından yapı ruhsatlarının getirilmesi,

2. 05.12.2009 tarihinden önce yapı ruhsatı almış binalarda tercih edilen ısınma şeklinin merkezi yada bireysel olacağı ile ilgili apartman kararı

Apartmanda

a-) Farklı bir yakıtla ve merkezi sistemle ısınılırken, ferdi sistemle doğal gaza geçmek isteyen kat maliklerinin;

- Toplam inşaat alanı 2000 m² ‘nin altında ise kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile karar almaları,

- Toplam inşaat alanı 2000 m² ve 2000 m² ‘nin üzerinde olan yerlerde ise kat maliklerinin oy birliği ile karar almaları ve karara esas teşkil eden inşaat alanı tapuya kayıtlı yönetim planı, belediye ruhsatı v.s. gibi resmi evrakla belgelemeleri,

b-) Farklı bir yakıtla ve merkezi sistemle ısınılırken;doğalgazla merkezi ısıtma sistemine geçmek için kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu karar almaları,

c-) Farklı bir yakıtla ve ferdi sistemle ısınmakta olan yerlerde;ferdi sistemle doğal gaza geçmek için kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu karar almaları,

d-) Farklı bir yakıtla ve ferdi sistemde ısınılırken;merkezi sistemle doğalgaza geçmek isteyen kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile karar almaları,

NOT : Apartman kararının, binanın 8 bağımsız bölümden az ya da bina sahibinin tek kişi olması halinde dilekçe ile alınması gerekir. Binanın 8 ve 8'den fazla bağımsız bölümü olması durumunda ise kararın, noter tasdikli apartman karar defterine kaydedilerek alınması gerekir.

3. Müracaat eden kişi ev sahibi ise tapu fotokopisi, kiracı ise noter tasdikli muvafakat dilekçesi,

4. Nüfus cüzdanı beyanı (T.C. kimlik numaralı),

5. Elektrik veya su hizmetlerinden yararlandığınızı gösterir belge veya belgelerden birisinin fotokopisi gerekir.

ABONELİK İŞLEMLERİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

a) Abone olacak kişinin TC Kimlik Numaralı resmi kimlik beyanı,

b) Müracaat eden kişi mülk sahibi ise tapu veya yapı ruhsatı fotokopisi, kiracı ise abone olabileceğine dair mülk sahibinin onay verdiğini gösteren imzalı dilekçe ve kira kontratı fotokopisi.,

c) Binanızda daha önceden abonelik yapılmış ise binanıza ait tesisat numarası,

Merkezi Sistem Doğal Gaz Kullanım Sözleşmesi için yukarıda belirtilen evraklara ilave olarak,

d) Binada 8 ve üzerinde bağımsız bölüm var ise;noter onaylı apartman karar defteri ( %51 çoğunlukla alınmış doğal gaz talebini ve kullanım şeklini içeren karar),

e) Binada 8’in altında bağımsız bölüm var ise;%51 çoğunlukla imzalanmış doğal gaz talebini ve kullanım şeklini içeren dilekçe,

f) Abonelik bina yönetimi adına yapılacak ise vergi dairesi ve vergi numarası beyanı,

Konut Harici Yerler için (Ticari İşletme, Resmi Kurum vb.) yukarıda belirtilen evraklara ilave olarak,

g) Vergi Levhası fotokopisi veya Vergi Levhası internet çıktısı,

h) Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin ilgili sayfasının fotokopisi,

i) İmza sirküleri ve yetki belgesi fotokopisi,

j) Kaşe,

Talep edilir.

NOT : Merkezi sistem abonelikleri, apartman yönetimi adına yapılmakta olup bu durumda, ilgili apartmanın bağımsız bölümlerinin tamamı abone olma zorunluluğu vardır.

Yabancı Uyruklu Müşteriler için;

1) Pasaport beyanı ve fotokopisi,

2) Tapu fotokopisi, talep edilir.

7 Abone Bağlantı Bedeli nedir?

Sayaç dahil dağıtım şebekesinin abone iç tesisatına bağlantısı için gereken proje, işçilik, malzeme, kontrol ve onay harcamalarının abone başına düşen payını ifade eden bedeldir. Bu bedel Doğalgaz Piyasası Mevzuatları çerçevesinde belirlenir ve bir defaya mahsus olmak ve iade edilmemek üzere tahsil edilir.

Konut amaçlı abonelik işlemlerimde;

Sayaç dahil abone bağlantı bedeli üst sınırı ilk bağımsız bölüm sayısı (BBS) için 514 TL + KDV dir, bundan sonraki ilave her BBS için 424 TL + KDV olarak abone bağlantı bedeli artırılır.

Bağımsız Bölüm Sayısı (BBS);Dairenin 200 m²'ye kadar brüt alanı için 1 (bir) BBS alınır, 200 m²'den sonra ilave her 100 m²' için 1 BBS artırılarak hesaplanır.

Mevcut mekanik sayacın ön ödemeli sayaç ile değiştirilmesi durumunda 200 TL + KDV tahsil edilir.

Konut harici abonelik işlemlerinde (Münferit Bağlantı);

Abone Bağlantı Bedeli: Servis hattı bedeli + sayaç bedeli + % 10 kar marjı toplamından oluşur. (KDV Dahil Değildir.)

Konut harici abonelik işlemlerinde (Münferit Bağlantı Olmaması ve Konutlarla Aynı Binada Bulunması Halinde);

Abone bağlantı bedeli üst sınırı ilk bağımsız bölüm sayısı (BBS) için 514 TL + KDV dir, bundan sonraki ilave her BBS için 424 TL + KDV olarak abone bağlantı bedeli artırılır,

Bağımsız Bölüm Sayısı (BBS);Dairenin 200 m²'ye kadar brüt alanı için 1 (bir) BBS alınır, 200 m²'den sonra ilave her 100 m²' için 1 BBS artırılarak hesaplanır.

8 Yıkılan binalardaki bağlantı bedeli uygulaması nasıldır?

EPDK 6807 kurul kararı 26.12.2016 madde 10 gereğince: Yıkılan binalardaki bağlantı ve gaz kullanım sözleşmeleri sona erdirilmiş hak sahipleri, yeniden yapılan binlarda bağlantı sözleşmesi imzalarken servis ya da bağlantı hattı değişmemişse bağlantı bedeli tahakkuk ettirilmez, servis ya da bağlantı hattı değişmişse güncel olan bağlantı bedeli tahakkuk ettirilir.

9 Ön Ödemeli Sayaç Nedir?

Ön ödemeli sayaç: Abonenin bedelini daha önceden ödediği miktarda doğalgaz kullanımına imkan veren, Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliği'ne tâbi ve dağıtım şirketinin sistemine uyum sağlayan sayaçtır.

Ön Ödemeli Sayaçta ve/veya kartta problem olması durumunda nereye başvurabilirim?

İGDAŞ Çağrı Merkezinin 153 nolu telefonunu veya 187 Acil Doğalgaz Hattımızı arayabilirsiniz.

10 Ön Ödemeli Sayaçta Güvence Bedeli Ödenecek mi?

Ön Ödemeli Sayaçta Güvence Bedeli Ödenecek mi?

Mekanik sayaç kullanan abonelerden abonelik sözleşmesinin imzalanması sırasında bir defaya mahsus olmak üzere, dağıtım şirketlerince alacaklarını garanti altına alabilmek amacıyla güvence bedeli alınmakta ancak ön ödemeli sayaç kullanan abonelerden ise güvence bedeli alınmamaktadır.

Kontör yüklemesini nerelerden ve nasıl yapabilirim?

"Ön Ödemeli sayacınıza ait kartla birlikte, iGDAŞ Büyükada, Heybeliada, Burgaz ada, Kınalı ada veya Şile Hizmet Birimlerimizde kontör yüklemesi yapabilirsiniz.
-Kontör yükleme işlemini nakit olarak Büyükada ve Şile Hizmet Birimlerimizde,
-Kredi Kartı ile kontör yükleme işlemini ise web sitemizde "Online işlemler" 
başlığı altında bulunan "Kartlı Sayaç Kontör Yükleme" alanında ödemeyi gerçekleştirdikten sonra Büyükada, Heybeli, Burgaz, Kınalıada ve Şile'de bulunan KioSK Cihazlarından yapabilirsiniz."

11 "Doğalgaz Abonelik Sözleşmesi" nedir?

Abonelik işlemini yaptırdıktan sonra, yetkili tesisatçı firmanın İç Tesisat İşlemleri’ni tamamlayarak projeyi onaylatmasının ardından Doğalgazı fiilen kullanacak olan gerçek veya tüzel kişilerin ya da yetkili temsilcilerinin, İGDAŞ’a başvurarak yapmış oldukları işleme denir.

12 "Doğalgaz Abonelik Sözleşme İşlemleri" için gerekli evraklar nelerdir?

"Doğalgaz Abonelik Sözleşme İşlemleri" için gerekli evraklar nelerdir?

a) Sözleşme yapılacak yerin tesisat numarası,

b) Tapu veya kira kontratı fotokopisi,

c) Sözleşme yapacak kişinin TC Kimlik Numaralı resmi kimlik beyanı,

d) Sözleşmenin üçüncü şahıslar tarafından yapılması durumunda noter onaylı vekaletname fotokopisi,

Merkezi Sistem Doğal Gaz Kullanım Sözleşmesi için yukarıda belirtilen evraklara ilave olarak,

e) Sözleşme yapacak yetkiliye, kat maliklerinin oy çokluğu ile yetki verdiğini gösteren karar defterinin fotokopisi,

Konut Harici Yerler için (Ticari İşletme, Resmi Kurum vb.) yukarıda belirtilen evraklara ilave olarak,

f) Vergi Levhası fotokopisi veya Vergi Levhası internet çıktısı,

g) Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin ilgili sayfasının fotokopisi,

h) İmza sirküleri ve yetki belgesi fotokopisi,

i) Kaşe, talep edilir.

NOT : İstanbul'da kayıtlı olmayan abonelerimizden ikametgah belgesi istenmektedir.

Yabancı Uyruklu Müşteriler için;

Yabancı uyruklu müşteri tapu sahibi ise

a) Pasaport beyanı ve fotokopisi,

b) Tapu fotokopisi,

Yabancı uyruklu müşteri kiracı ise

a) Pasaport beyanı ve fotokopisi,

b) Kira kontratı fotokopisi,

İkamet tezkeresi alması zorunlu olan yabancılardan geçerli tarihli ikamet tezkeresi beyanı ve fotokopisi, istisnai haller kapsamındaki yabancılardan ise hüviyet varakası beyanı ve fotokopisi, talep edilir.

13 Güvence Bedeli Nedir?

Güvence Bedeli;İGDAŞ’ın alacaklarını garanti altına alabilmek amacıyla mekanik sayaç kullanan abonelerden doğalgaz kullanım sözleşmesinin imzalanması sırasında aldığı bedeldir. Ön ödemeli sayaç kullanan abonelerden güvence bedeli alınmaz.

Güvence Bedeli Tarifeleri için TIKLAYINIZ...

14 Sözleşme yapıldıktan sonra gaz kullanımına başlanabilir mi?

Sözleşme yapıldıktan sonra gaz kullanımına başlanabilir mi?

Gaz kullanımına başlayabilmeniz için, “Doğalgaz Kullanım Sözleşmesi” yaptıktan sonra İGDAŞ’ın yetkili mühendisleri tarafından gaz açılışı yapılması gerekir. Aksi takdirde usulsüz gaz kullanmış olacaksınız ve tarafınıza ceza tahakkuk ettirilecektir.

UYARI :

Ne şekilde olursa olsun, resmi gaz açılışı yapılmadan gerçekleşecek usulsüz kullanımlarda İGDAŞ, kanunen sizi sorumlu tutar ve tarafınıza ceza tahakkuk ettirilir.

15 Doğalgaz Açma İşlemi ne zaman yapılır?

Doğalgaz Açma İşlemi ne zaman yapılır?

Aktif kullanımdan önceki son işleminiz olan “Gaz Açma İşlemi” için Tesisatçı firmanızın Bölge Müdürlüğü’nüze bağlı Tesisat Kontrol Servisi’ne başvurması ve gaz açılışı için randevu alması gerekir.

Randevu tarihinde İGDAŞ yetkili mühendisi tarafından tesisatın uygunluk kontrolü yapıldıktan sonra gaz açılır.

Gazınız açılmış olsun olmasın;

• Sözleşme imza tarihinizden itibaren, Güvence Bedeli'nin taksit yapılması halinde adınıza güvence bedeli taksitleri tahakkuk edilir. İlgili fatura veya faturaları son ödeme tarihlerine kadar ödeme zorunluluğunuz doğar.

• Uygunluk kontrolü ve gaz açılışı için gelindiğinde, tesisatçı firma temsilcisinin de hazır bulunması zorunludur.

• Bu kontrol yapıldıktan sonra gaz kullanım uygunluk belgesi tarafınıza verilmeden gaz kullanmayınız.

• Kendi adına sözleşmesi olmayan kullanıcılar, tükettikleri gazın bedelini cezalı şekilde ödemek durumunda kalacaklardır.

• Sözleşme adresinizden ayrılırken fesih işlemini yaptırınız. Daha önce ödemiş olduğunuz güvence bedeli, sözleşmenizin feshi sırasında, tarafınıza güncellenerek iade edilecektir.

Sözleşme feshi için;

• Sözleşmede adı geçen şahıs tarafından sözleşme fesih başvurusunun yapılması.

• Kimlik fotokopisi ve T.C. kimlik numarası,

• Tesisat numarası yeterlidir.

Ticari yerler için ise;

• Yetki Belgesi

• İmza sirküleri

• Kimlik fotokopisi

• Kaşe

NOT : Sözleşme fesihinin üçüncü şahıslar tarafından yapılması halinde noterden vekaletname istenir.

UYARI :

İptal işlemlerinin bizzat, sözleşme üzerinde görünen şahıs tarafından yapılması esastır.

İptal işlemlerinin üçüncü şahıslar tarafından yapılacak olması durumunda vekaletname istenir.

Sizden sonra aynı mahalde gaz kullanmak istendiğinde yeni kullanıcı adına sözleşme yapılmalıdır.

16 Ödeme bildirimlerinde veya faturalarda problem çıkıyorsa ne yapılmalıdır?

Ödeme bildirimlerinde veya faturalarda problem çıkıyorsa ne yapılmalıdır?

• Doğalgaz faturalarınızla ilgili sıkıntılar yaşıyorsanız,

• Ödeme bildirimleriniz son ödeme tarihinden sonra ulaşıyorsa,

• Ödeme bildirimindeki göstergeniz sayaç göstergenizden farklıysa,

• Borcunuz için birden fazla ödeme yapıldıysa,

• Ödeme bildiriminiz elinize geçmediyse,

• Uzun süredir ödeme bildirimi gelmiyorsa,

• Faturalanmış borç miktarınızı öğrenmek istiyorsanız,

• Son ödeme tarihinizi merak ediyorsanız,

• Banka ödendi bilgileriyle ilgili sorunlar varsa;

Web sayfasında yer alan İnternet Şubesi–Bireysel- Fatura İtiraz alanından veya 153 numaralı Çağrı Merkezi'nden başvuru yapabilir ve bilgi alabilirsiniz.

17 Usulsüz ve Kaçak doğalgaz kullanımından şüphelenildiğinde neler yapılmalıdır?

Usulsüz ve Kaçak doğalgaz kullanımından şüphelenildiğinde neler yapılmalıdır?

• Gaz kullandığınız halde tüketiminiz faturalandırılmıyorsa,

• İGDAŞ tarafından gaz açılışınız yapılmadan aktif olarak gaz kullanıyorsanız,

• Bağlantısı olmadığı halde gaz kullanıldığını fark ettiyseniz;fatura dağıtılırken gaz kullanıldığını bildiğiniz bir yere fatura bırakılmıyorsa,

• Gazın kapalı veya sayacın olmadığını bildiğiniz bir yerde gaz kullanılıyorsa,

Kendinizin ve çevrenizin can güvenliği için bir an önce 153 nolu Çağrı Merkezini arayarak veya web sayfasında yer alan Müşteri Talep Formunu doldurarak durumdan haberdar ediniz.

Bu durumda oluşacak tehlikelerden İGDAŞ sorumlu olmayacaktır.

18 Doğalgazın önceden kullanılmış olduğu bir yerde tekrar gaz kullanmak için ne yapmak gerekir?

Doğalgazın önceden kullanılmış olduğu bir yerde tekrar gaz kullanmak için ne yapmak gerekir?

Doğalgazın önceden kullanılmış olduğu bir yerde kendi adınıza gaz kullanmak istediğinizde;bağlı bulunduğunuz İGDAŞ hizmet binalarında bulunan Pazarlama ve Müşteriler Şefliklerine giderek yeniden Doğalgaz Kullanım Sözleşmesi yapabilirsiniz. Ayrıca konut abonesi iseniz şubelerimize gelmeden, www.igdas.com.tr adresinden Online Doğalgaz Kullanım Sözleşmesi yapabilirsiniz.

Doğalgaz Kullanım Sözleşmesi için istenen belgeler yanınızda olmalıdır. Eğer Online Sözleşme yaptıysanız;gerekli evraklarla birlikte gaz açma esnasında dairenizde hazır bulunmanız gerekir.

UYARILAR!

• Yeni sözleşme işlemleri ancak gazı kullanacak şahsın adına ve bizzat kendisi tarafından yapılmalıdır.

• Sözleşme işlemlerinin üçüncü şahıslar tarafında yapılacak olması durumunda noter onaylı vekâletname gerekir.

19 Doğalgaz hizmeti hangi şartlarda durdurulur?

Doğalgaz hizmeti hangi şartlarda durdurulur?

iGDAŞ doğal gaz dağıtımı ile uygulamalarını 4646 sayılı Doğalgaz Piyasası Kanunu ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun bu kanuna dayanarak yürürlüğe koyduğu mevzuat hükümleri doğrultusunda yürütmektedir.

Doğal gaz hizmetinin hangi şartlarda durdurulacağı ile ilgili Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği'nin 44. Maddesi nde "Dağıtım şirketince;

a) Müşterinin belli bir süre için doğal gazı kullanmak istememesi halinde, o döneme kadar tükettiği doğal gazın bedelini ödemesi şartıyla üç gün içinde,

b) Müşterinin; faturasını son ödeme tarihinden itibaren on beş gün içerisinde ödememesi halinde en az üç gün önceden haber verilmek suretiyle,

c) Mahkeme veya Kurul Kararına istinaden ya da kaçak veya usulsüz doğal gaz kullanıldığının tespiti halinde,

d) Abonenin diğer bir adreste bulunan doğal gaz aboneliği ile ilgili mali yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde,

e) Müşteriden kaynaklanan nedenlerle sayacın en az iki fatura dönemi okunamamasından dolayı dağıtım şirketince bırakılan bildirime üç iş günü içinde cevap verilmemesi halinde,

f) 63 üncü maddedeki hallerde,

g) Diğer mevzuattan kaynaklanan zorunlu hallerde doğal gaz kesilerek hizmet durdurulur ve bu hususlar müşteri sözleşmesinde belirtilir." hükmü yer alır.

20 Açma Kapama Bedeli nedir?

Açma Kapama Bedeli nedir?

Açma Kapama Bedeli ile ilgili olarak Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği'nin 45. Maddesi nde; "Doğal gazı kesilen müşterinin, yükümlülüklerini yerine getirmesi ve dağıtım şirketine başvurusu üzerine, müşteriye iki gün içinde yeniden doğal gaz verilir. Ancak, gerekiyorsa iç tesisatın kontrol ve testlerine ilişkin işlemler bu süre içinde yeniden yapılır. Doğal gazı 44 üncü maddenin (f) bendi hariç diğer hükümlerine göre kesilen müşteriden, sayaç açma kapama bedeli alınır. Sayaç açma kapama bedeli dağıtım şirketi tarafından her yıl tarife önerisi ile birlikte Kuruma sunulur ve Kurul tarafından belirlenir." hükmü yer alır.

21 Sayacın ölçüm yapmaması veya yanlış ölçüm yapması durumunda tüketim miktarı nasıl hesaplanır?

Sayacın ölçüm yapmaması veya yanlış ölçüm yapması durumunda tüketim miktarı nasıl hesaplanır?

Madde 42- Sayacın, müşterinin kusuru dışında herhangi bir nedenle ölçüm yapmadığı veya yanlış ölçüm yaptığı tespit edilirse, doğal gaz tüketim miktarı aşağıdaki şekilde belirlenir:

a) Mal üretim amaçlı doğal gaz kullanan müşteriler için; tüketim miktarının hesaplanmasında, öncelikle sözleşmelerinde bulunan sayacın ölçüm yapmadığı veya yanlış ölçüm yaptığı döneme denk gelen aylık kullanım miktarları esas alınır. Aylık kullanım miktarının sözleşmelerde belirtilmediği durumlarda ise sayacın test ve kontrol sonucunda belirlenen ölçüm toleransı dışındaki sapma yüzdesi esas alınarak sayacın doğru ölçüm yaptığı en son çeyrek döneme ilişkin tüketim değerleri ve üretim kapasitesindeki değişimler dikkate alınır.

b) Diğer müşteriler için ise; son iki yılın aynı çeyrek dönemlerine rastlayan doğal gaz kullanım miktarlarının ortalaması esas alınır. Bu ortalama, benzer tüketim eğilimine sahip diğer müşteriler emsal alınmak suretiyle hesaplanan aynı dönemdeki tüketimlerin ortalaması ile kıyaslanır. Müşterinin tüketim ortalamasının; emsal alınan müşterilerin ortalamasından fazla olması halinde, emsal alınan müşterilerin tüketim ortalaması, az olması halinde ise, müşterinin kendi tüketim ortalaması esas alınarak sayacın ölçüm yapmadığı veya yanlış ölçüm yaptığı dönem tüketimleri hesaplanır ve tahakkuk ettirilir. Müşteriye ilişkin geçmiş yıla ait veri olmaması durumunda, hesaplamalar, benzer tüketim eğilimine sahip diğer müşterilere ilişkin veriler dikkate alınarak yapılır.

Sayacın ölçüm yapmaması veya yanlış ölçüm yapmasından dolayı oluşan ölçüm farkları, ilgili dönem perakende satış fiyatları esas alınarak hesaplanır ve dağıtım şirketi tarafından 51 inci madde hükümlerine göre işlem yapılır.

d) Bu madde hükümleri otomatik hacim düzeltici arızası için de uygulanır. Otomatik hacim düzelticisinin, müşterinin kusuru dışında herhangi bir nedenle arızalanması halinde, dağıtım şirketi tarafından yapılacak geriye dönük doğal gaz tüketim hesabında; sayaçtan okunan hacim değerlerinin ilgili mevzuata göre belirlenen K faktörü ile düzeltilmesi esas alınır.

22 Tüketimler nasıl tespit edilir?

Tüketimler nasıl tespit edilir?

Tüketimlerin tespit edilmesi, tahakkuk ve faturalandırma işlemleri Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği ve Doğal Gazın Faturalandırmaya Esas Satış Miktarının Tespiti ve Faturalandırılmasına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliği hükümleri çerçevesinde tüketim tespiti ve faturalandırma yapılmaktadır.

Tüketim tespiti Yönetmeliğin 48. Madde ;

Dağıtım şirketi, mekanik sayaç kullanan abonelerin sayaç endekslerini müşteri bazında bir önceki okuma tarihine göre artı-eksi iki günden fazla sapma olmayacak şekilde, aylık okur. Dağıtım şirketi, doğal gaz satış miktarını son okuma tarihindeki ile bir önceki okuma tarihi arasındaki iki endeksin farkını alarak 41 inci maddeye göre hesaplar ve tahakkuk bu değer üzerinden yapılır. Ancak, dağıtım şirketi, 50 metreküpe ulaşmayan aylık tüketimleri o dönem için faturalandırmama hakkına sahiptir. Doğal gaz kullanım faturaları metreküp ve kWh enerji miktarı bazında müşteriye fatura edilir. Tüketim faturalarında okuma periyotlarına göre hesaplanacak gün bazında ağırlıklı ortalama perakende satış fiyatı kullanılarak tahakkuk yapılır.

Dağıtım şirketi, ihbarname ve/veya faturayı, son ödeme tarihinden en az yedi gün önce abone adresine bırakır.

Sayacın okunamaması durumunda dağıtım şirketi tarafından müşteri adresine bırakılacak endeks bildirim belgesi en geç üç gün içerisinde müşteri tarafından doldurulup dağıtım şirketine ulaştırılır. Müşterinin kusuru dışında sayaç endeksinin belirlenememiş olması durumunda fatura bedeli, sayacın okunamadığı aylardaki perakende satış fiyatlarının ortalaması alınarak hesaplanan ortalama perakende satış fiyatı ile hesaplanır ve okunamayan ay sayısı kadar taksitlendirilir.

Dağıtım şirketi, ön ödemeli sayaç kullananlar için, kolaylıkla ulaşılabilecek ve şehir yerleşiminin yoğun olduğu yerlerde yeterli sayıda doğal gaz yükleme merkezleri kurmak zorundadır.

Doğal gaz yükleme merkezleri, asgari 08.00—18.00 saatleri arasında hizmet verir. Acil durumlar göz önünde bulundurularak nöbetçi doğal gaz yükleme merkezlerinin yirmi dört saat çalışacak şekilde hizmet vermesi sağlanır.

Faturalandırma Tebliğin 7. Madde;

“Faturalandırmaya Esas Doğal Gaz Satış Miktarı

Madde 7 – Faturalandırmaya esas doğal gaz satış miktarlarının hesaplanmasında aşağıdaki usul ve esaslar uygulanır.

Sayaçlardan ölçülen hacim değeri, otomatik hacim düzelticisi vasıtasıyla veya düzeltme katsayısı (K) ile çarpılarak düzeltilmiş hacme çevrilir. 300 mbar’ın üzerinde doğal gaz kullanan müşterilerin ölçüm sistemlerinde otomatik hacim düzelticisinin bulunması zorunludur. 300 mbar ve altında otomatik hacim düzelticisi bulunmaması halinde, sayaçtan ölçülen hacim değeri aşağıdaki eşitliklere göre hesaplanan düzeltme katsayısı (K) ile çarpılarak bulunur.

md = ms x K

K=(P/Pr)x(Tr/T)x(Zr/Z)

P = Pa + Ps

Burada,

md : Düzeltilmiş hacim (m3),

ms : Sayaçtan ölçülen hacim,

K : Düzeltme katsayısı,

P : Ölçüm basıncı (bar),

Pa : Aylık olarak şehir giriş veya diğer ölçüm istasyonuna girilmiş basınç değeri (bara),

Pr : Referans şartlardaki basınç (1,01325 bar),

Ps : Sayaç ölçüm basıncı (barg),

T : Pa değerinin alındığı Meteoroloji İstasyon Müdürlüğünden ilgili şehir için alınmış son on yılın (yoksa ilk ölçümün yapıldığı tarihten itibaren) 75 cm için hesaplanan toprak altı sıcaklık değerlerinin, her tahakkuk dönemi için ayrı ayrı olmak üzere, ortalaması (0K), ön ödemeli sayaçlarda bir önceki aya ait 75 cm için hesaplanan toprak altı sıcaklık değerlerinin ortalaması (0K),

Tr : Referans şartlardaki sıcaklık (288,15 0K),

Z : Ölçüm şartlarındaki sıkıştırılabilirlik,

Zr : Referans şartlardaki sıkıştırılabilirliktir.

Zr / Z (sıkıştırılabilirlik oranı) = 1 olarak alınır.

Aylık olarak şehir giriş istasyonuna girilen basınç değeri için, ilgili şehrin Meteoroloji İstasyon Müdürlüğünden (Meteoroloji İstasyon Müdürlüğü bulunmaması halinde en yakın şehrin Meteoroloji İstasyon Müdürlüğü’nden) ilgili şehir için alınmış son on yıla ait, yoksa ilk ölçümün yapıldığı tarihten itibaren, ay bazında atmosfer basıncı değerleri ortalaması dağıtım şirketince temin edilir. Bu değer, dağıtım veya iletim şirketi tarafından diğerinin nezaretinde şehir giriş istasyonuna girilir. Diğer ölçüm istasyonlarına aylık basınç girişi için, ilgili lisans sahibince, istasyon mahallinde ölçtüğü veya en yakın Meteoroloji İstasyonundan alınmış atmosfer basıncı değerlerinin son on yıla ait, yoksa ilk ölçümün yapıldığı tarihten itibaren, ay bazındaki ortalaması kullanılır.

Her tahakkuk dönemi için fiili üst ısıl değer düzeltmesi yapılması zorunludur. Bu amaçla faturalandırmaya esas alınacak doğal gaz satış miktarı, enerji olarak aşağıdaki formüle göre hesaplanır.

mf = md X (d/860,42kcal/kWh)

Burada,

mf : Faturalandırmaya esas alınacak doğal gaz satış miktarı (kWh),

md : Düzeltilmiş hacmi (m3),

d : İlgili tahakkuk döneminin fiili üst ısıl değeridir (kcal/m3).

Ön ödemeli sayaç kullanan müşteriler için, faturalandırmaya esas alınacak doğal gaz satış miktarı, bir önceki aya ait her gün için tespit edilen üst ısıl değerlerinin o ay için hesaplanan metreküp cinsinden hacimsel akış ağırlıklı ortalaması kullanılarak yukarıdaki formüllere göre hesaplanır.

Ön ödemeli sayaç kullanmayan müşterilerin faturalarında;

1. Perakende satış fiyatı (TL/kWh),

2. Tahakkuk döneminin fiili üst ısıl değeri (kWh/ m3),

3. Faturalandırmaya esas doğal gaz satış miktarı (kWh),

4. Toplam ödenecek bedel (TL),

5. Sayaçtan ölçülen hacim (m3),

6. Düzeltme katsayısı (K),

gösterilir.

Ön ödemeli sayaç kullanan müşterilerin faturalarında;

1. Perakende satış fiyatı (TL/kWh),

2. Bir önceki aya ait her gün için tespit edilen üst ısıl değerlerinin o ay için hesaplanan metreküp cinsinden hacimsel akış ağırlıklı ortalaması (kWh/ m3),

3. Faturalandırmaya esas doğal gaz satış miktarı (kWh),

4. Toplam ödenecek bedel (TL),

5. Karta yüklenen hacim (m3),

6. Düzeltme katsayısı (K)

gösterilir.

Karta yüklenen hacmin hesabında aşağıda verilen formül uygulanır.

mk = mf X (860,42kcal/kWh /(d x K)

Burada,

mk : Karta yüklenen hacim (m3),

mf : Faturalandırmaya esas alınacak doğal gaz satış miktarı (kWh),

d : Bir önceki aya ait her gün için tespit edilen üst ısıl değerlerinin o ay için hesaplanan metreküp cinsinden hacimsel akış ağırlıklı ortalaması (kcal/ m3),

K : Düzeltme katsayısıdır.

23 Eksik veya fazla faturalandırma durumunda ne yapılır?

Eksik veya fazla faturalandırma durumunda ne yapılır?

Eksik veya fazla faturalandırma durumunda Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği'nin Madde 51 hükmü çerçevesinde;

“Dağıtım şirketi, kendi hatasından kaynaklanan eksik faturalandırma halinde, tüketim bedelini cari perakende satış fiyatını kullanarak hesaplar, eksik faturalandırmanın yapıldığı ay sayısı kadar eşit tutarda taksitlendirir ve bu durumda gecikme cezası uygulanmaz.

Fazla faturalandırma halinde ise, tahsil edilen fazla bedel, tespit edildiği tarihten itibaren en geç beş iş günü içinde müşteriye, 49 uncu maddeye göre belirlenecek gecikme zammı ile birlikte nakit olarak ödenir veya müşterinin kabul etmesi halinde bir sonraki faturasından mahsup edilir.” İşlem yapılır.

24 Kaçak doğal gaz kullanıldığının tespit edilmesi halinde ne yapılır?

Kaçak doğal gaz kullanıldığının tespit edilmesi halinde ne yapılır?

Kaçak Doğal gaz Kullanım tespit ve tahakkuku Doğal gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği Madde 52-54, Madde 42 ve Kaçak veya Usulsüz Doğal Gaz Kullanımı

Durumunda Uygulanacak Usul ve Esaslar çerçevesinde yapılır.

Kaçak doğal gaz kullanımı yönetmeliği Madde 52;

Dağıtım sistemine veya sayaca ya da tesisata müdahale edilerek, tüketimin doğru tespit edilmesini engellemek suretiyle, tüketimin eksik veya hatalı ölçülerek ya da hiç ölçülmeden veya yasal şekilde tesis edilmiş sayaçtan geçirilmeden mevzuata aykırı bir şekilde tüketilmesi, kaçak doğal gaz kullanımı olarak kabul edilir. Kaçak doğal gaz kullanımının tespit edilmesinde, dağıtım şirketinin tespitini doğru bulgu ve belgelere dayandırması ve tüketici haklarının ihlal edilmemesi esastır.

Kaçak doğal gaz kullanıldığının tespit edilmesi halinde, dağıtım şirketi tarafından tutanak düzenlenir ve kaçak kullanımın engellenmesi için gereken önlemler alınır.

Dağıtım şirketi, kaçak doğal gaz kullandığı tespit edilenlerin doğal gazını keserek Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunabilir.

Kaçak doğal gaz kullanım bedeli, yapılan tespit çerçevesinde, ölçüm ve kontrol sonuçlarına göre düzenlenen belgelere dayanılarak hesaplanmak suretiyle, kullanım süresi ve bu süre içerisinde tüketilen doğal gaz miktarı dikkate alınarak dağıtım şirketi tarafından müşteriye tahakkuk ettirilir.

25 Usulsüz doğalgaz kullanımının tespiti halinde ne yapılır?

Usulsüz doğalgaz kullanımının tespiti halinde ne yapılır?

Usulsüz Doğal gaz Kullanım tespit ve tahakkuku Doğal gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği Madde 53, Kaçak veya Usulsüz Doğal Gaz Kullanımı Durumunda Uygulanacak Usul ve Esaslar ve yayınlanan Kurul Kararları çerçevesinde yapılır.

Usulsüz doğal gaz kullanımı

Madde 53- Müşterinin;

a) Dağıtım şirketinin yazılı onayı olmaksızın doğal gaz kullanması,

b) Dağıtım şirketinin yazılı onayı olmaksızın başka bir bağımsız bölüme sayaç üzerinden doğal gaz bağlantısı yapması,

c) Kendi adına sözleşme yapmadan daha önce aynı adresteki müşteri adına doğal gaz kullanması,

d) İç tesisatta onaysız tadilat yaparak doğal gaz kullanması,

hallerinde dağıtım şirketi tarafından usulsüz doğal gaz kullanım işlemi yapılır ve müşterinin doğal gazı kesilir.

Ancak, (c) bendindeki hallerde, usulsüz doğal gaz kullanımı tespitinden önce dağıtım şirketine başvuruda bulunulmuş olması ve bunun belgelenmesi durumunda, usulsüz doğal gaz kullanımına ilişkin yaptırım hükümleri uygulanmaz.

Usulsüz doğal gaz kullanımının tespiti halinde dağıtım şirketi tarafından tutanak düzenlenir ve gerekli müdahale yapılır. Doğal gazın kesilmesine neden olan usulsüzlüğün ortadan kalkması halinde, dağıtım şirketi tarafından 45 inci madde hükümlerine göre işlem yapılır.

Usulsüz Doğal gaz Kullanım Bedeli tahakkuku; Kaçak veya Usulsüz Doğal Gaz Kullanımı Durumunda Uygulanacak Usul ve Esaslar tebliğinin 4. Maddesi ve Kurum tarafından belirlenen Sayaç açma Kapama bedeli çerçevesinde yapılır.

“Dağıtım şirketi, usulsüz doğal gaz kullanımının tespit edilmesi durumunda, tespitin yapıldığı tarihte geçerli olan sayaç açma-kapama bedelinin 3 katına kadar "usulsüz doğal gaz kullanım bedeli" tahsil edilebileceğine ilişkin hükümlere anlaşma ve sözleşmelerde yer verebilir.”