Serbest Tüketici Satış

Serbest Tüketici Satış

Serbest Tüketici: Konut tüketicileri (evsel tüketiciler) hariç olmak üzere, tüm tüketiciler serbest tüketici statüsündedir. Konut tüketicileri (evsel tüketiciler) için serbest tüketici olma sınırı 75.000 m3’tür.

* Serbest tüketici limiti için tek sayaçtan ölçülen tüketim miktarı dikkate alınacaktır.
** Faturalandırmada tarifelendirme yukarıda yer alan tüketim kademelerine göre yapılacaktır..

1.9.2017 Tarihi itibariyle güncel bilgiler aşağıdaki gibidir.
TL/KWH TL/m3
100.000-300.000 m3 catalca birim fiyatı0.07848919 0.8351249816
Serbest Tüketiciler (300.001 -800.000 metreküp)0.08371964 0.8907769696
Serbest Tüketiciler (800.000 üzeri metreküp)0.07198900 0.76596296
Serbest Tüketiciler (0 -300.000 metreküp)0.08930893 0.9502470152
taşıma müşterileri için birim fiyat0.00364831 0.0388180184
Kademe 40.07758618 0.8255169552
800.000 m3 ve üzeri catalca birim fiyatı0.07289990 0.775654936
0-100.000 m3 catalca birim fiyatı0.08948101 0.9520779464
300.000-800.000 m3 catalca birim fiyatı0.07289990 0.775654936
KDV Hariç bedeldir.