Serbest Tüketici Satış

Serbest Tüketici Satış

Serbest Tüketici: Konut tüketicileri (evsel tüketiciler) hariç olmak üzere, tüm tüketiciler serbest tüketici statüsündedir. Konut tüketicileri (evsel tüketiciler) için serbest tüketici olma sınırı 75.000 m3’tür.

* Serbest tüketici limiti için tek sayaçtan ölçülen tüketim miktarı dikkate alınacaktır.
** Faturalandırmada tarifelendirme yukarıda yer alan tüketim kademelerine göre yapılacaktır..

1.11.2017 Tarihi itibariyle güncel bilgiler aşağıdaki gibidir.
TL/KWH TL/m3
300.000-800.000 m3 catalca birim fiyatı0.072949620,776184
100.000-300.000 m3 catalca birim fiyatı0.078538910,835654
Serbest Tüketiciler (300.001 -800.000 metreküp)0.083887590,892564
taşıma müşterileri için birim fiyat0.003688160,039242
Kademe 40.077626130,825942
Serbest Tüketiciler (800.000 üzeri metreküp)0.072028850,766387
0-100.000 m3 catalca birim fiyatı0.089650750,953884
Serbest Tüketiciler (0 -300.000 metreküp)0.089476880,952034
800.000 m3 ve üzeri catalca birim fiyatı0.072949620,776184
KDV Hariç bedeldir.