Perakende Satış

Perakende Satış

Faturalandırma

Enerji Piyasası Düzenleme kurumunun yayınlamış olduğu, Doğalgazın Faturalandırmaya Esas Satış Miktarının Tespiti ve Faturalandırılmasına İlişkin Esaslar Hakkında tebliği çerçevesinde faturalandırma yapılmaktadır.
Faturalandırmada;
- Düzeltme Katsayısı
- Hacimsel akış ağırlıklı üst ısıl değer,
kullanılmaktadır.

Hesaplama
Düzeltilmiş Hacim(m3)=Sayaçtan okunan hacim x ilgili tahakkuk döneminin düzeltme katsayısı
Enerji(kwh)=Düzeltilmiş hacim(m3) x ilgili tahakkuk döneminin üst ısıl değeri
Fatura Bedeli=Enerji(kwh) x İlgili tahakkuk dönemin ortalama birim fiyatı

1.5.2018 Tarihi itibariyle güncel bilgiler aşağıdaki gibidir.
TL/KWH TL/m3
Abone Doğalgaz Satış Fiyatı 0.091148960,969825
KDV Hariç bedeldir.