İç Tesisat Bedelleri (2018)

İÇ TESİSAT BEDELLERİ (2018)
BAĞLANTI BEDELLERİ TUTAR
Abone Bağlantı Bedeli (TL) 514
İlave Abone Bağlantı Bedeli (TL/100m2) 424
Bağlantı Kontrol ve Onay Bedeli (İlk 100 metre için) (TL) 424
Bağlantı Kontrol ve Onay Bedeli (İlave her 1 metre için) (TL) 2,6
Güvence Bedeli Kombi (TL/Adet) 406
Güvence Bedeli Soba (TL/Konut) 364
Güvence Bedeli Merkezi Sistem (TL/BBS) 364
Güvence Bedeli Ocak (TL) 21
Güvence Bedeli Şofben (TL) 42
Ön Ödemeli Sayaç Değişim Bedeli (TL) 200
Sayaç Açma Kapama Bedeli (TL) 20
Servis Kutusu Söküm Bedeli (TL) 169

 

İÇ TESİSAT İŞLEM BEDELLERİ
SAYAÇ TİPİ TUTAR
G4, G6 (TL/Adet) 34
G10, G16, G25 (TL/Adet) 63
G40, G65, G100 (TL/Adet) 127
G160, G250, G400 (TL/Adet) 192
G400'den büyük (TL/Adet) 259
Kolon Hattı (TL/Proje) 34

 

• Bu bedeller iç tesisat sertifikası sahibi kişilerce dağıtım şirketlerine ödenir. Birinci kontrolde uygunluk alamayan tesisatlarda ikinci ve üçüncü kontrol ücreti olarak ilk kontrol ücretinin en fazla % 50’ si tahsil edilir. Daha sonra kontrol gerekmesi halinde ücret alınmaz.

• Dağıtım Şirketleri, iç tesisat sertifikası sahibi kişilerden Kurul tarafından belirlenen bedellerin dışında herhangi bir ad altında başka bir bedel alamaz.

• Bu Kararda belirlenen bedellere, Katma Değer Vergisi dâhil değildir.