Abonelik İşlemi

Abonelik İşlemi

İGDAŞ’a yapılacak abonelik talepleri; bağımsız bölüm maliki, binanın veya tesisin sahibi ya da bunların yetkili temsilcilerince yapılır. Abonelik talebinin uygun bulunması durumunda talep sahibi ile Doğal Gaz Bağlantı Sözleşmesi imzalanır. 


Doğal gaz bağlantı sözleşmesi sırasında abonelerimizden bir defaya mahsus olmak üzere abone bağlantı bedeli  tahsil edilir ve servis hattının imalatına başlandıktan sonra bu bedelin iadesi yapılamaz.


Sokağınızdan doğal gaz hattı geçiyorsa;

Binanızda doğal gaz servis kutusu yoksa İGDAŞ yasal süre içerisinde servis kutusu bağlantısını yapacaktır.

Sokağınızda doğal gaz hattı yoksa;

İGDAŞ Bölge Pazarlama Şeflikleri ile görüşerek abonelik işlemlerinizi başlatabilirsiniz.

Hatsız yerler için yapacağınız doğal gaz taleplerinizin olumlu karşılanması durumunda bağlantı sözleşmesi işlemlerine devam edebilirsiniz.

Konutlarla aynı binada olan kurumsal müşterilerin abonelik işlemlerinde (münferit hatlar hariç);

Sayaç dahil abone bağlantı bedeli üst sınırı ilk bağımsız bölüm sayısı (BBS) için 514 TL + KDV dir, bundan sonraki ilave her BBS için 424 TL + KDV  olarak abone bağlantı bedeli artırılır,
Bağımsız Bölüm Sayısı (BBS);  Dairenin 200 m²'ye kadar brüt alanı için 1 (bir) BBS alınır, 200 m²'den sonra ilave her 100 m²' için 1 BBS artırılarak hesaplanır.
Mevcut mekanik sayacın ön ödemeli sayaç ile değiştirilmesi durumunda 200 TL + KDV  tahsil edilir.

Konut harici binada abonelik işlemlerinde (Münferit Bağlantılar Dahil);

Konut harici doğal gaz kullanacak abonelerin; bağlantı hattı veya servis hattı (konut binada münferit bağlantı) abonenin seçimine bağlı olarak, abone tarafından dağıtım şirketlerine veya sertifikalı firmalara yaptırılır.

Dağıtım şirketinin (İGDAŞ) aboneye uygulayacağı abone bağlantı bedeli; bağlantı ve regülatör sayaç seti bedelleri toplamından oluşur. Abone bağlantı bedeli; bağlantı tipi, mesafe ve regülatör sayaç seti kapasitesine göre hesaplanacak bağlantı maliyetine % 10 ilave edilerek bulunur. (KDV hariç)

Söz konusu bağlantının abone tarafından sertifika sahibi kişiye yaptırılması halinde, bağlantı ile ilgili vereceği hizmetler için dağıtım şirketinin (İGDAŞ) aboneden alacağı bağlantı hattı kontrol bedeli ilk 100 metrelik bağlantı için 424 TL+KDV’dir, ilave her metre için 2,6 TL+KDV eklenir.

Sertifika sahibi firmalar; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan (EPDK) onay almış Yapım ve Hizmet Sertifika sahibi firmalar olup, bu firmalara EPDK'nın web sayfasındaki ilgili linkinden ulaşabilirsiniz.

 

Serbest tüketicilerin bağlantı hattını, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından yetkilendirilmiş yapım ve hizmet sertifikalı firmalara yaptırmak istemesi durumunda takip edilecek iş akışı için TIKLAYINIZ....

 

DOĞAL GAZ BAĞLANTI SÖZLEŞMESİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

a)  Abone olacak kişinin TC Kimlik Numaralı resmi kimlik beyanı,

b)  Müracaat eden kişi; mülk sahibi ise tapu  fotokopisi, kiracı ise tapu fotokopisine ilave olarak  abone olabileceğine dair mülk sahibinin onay verdiğini gösteren imzalı dilekçe ve kira kontratı fotokopisi.

c)  Binanızda daha önceden doğal gaz bağlantı sözleşmesi yapılmış ise binanıza ait tesisat numarası,

d)  Vergi Levhası fotokopisi veya Vergi Levhası internet çıktısı, 

e)  Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin ilgili sayfasının fotokopisi,

f)   İmza sirküleri ve yetki belgesi fotokopisi, 

g)  Kaşe,

Merkezi Sistem Doğal Gaz Abonelik Sözleşmesi için yukarıda belirtilen evraklara ilave olarak, 

h)  Binada 8 ve üzerinde bağımsız bölüm var ise; noter onaylı apartman karar defteri (%51 çoğunlukla alınmış doğal gaz talebini ve kullanım şeklini içeren karar),

i)  Binada 8’in altında bağımsız bölüm var ise; %51 çoğunlukla imzalanmış doğal gaz talebini ve kullanım şeklini içeren dilekçe,

j)   Abonelik bina yönetimi adına yapılacak ise yönetime ait vergi dairesi ve vergi numarası beyanı,

talep edilir.
 

NOT: Merkezi sistem abonelikleri, apartman yönetimi adına yapılmakta olup bu durumda, ilgili apartmanın bağımsız bölümlerinin tamamının abone olma zorunluluğu vardır.

Yabancı Uyruklu Müşteriler için ilave olarak ;

a)  Pasaport beyanı ve fotokopisi,

b)Tapu,

talep edilir.

BİNANIZDA YAPILACAK İLK DOĞAL GAZ TALEBİNDE GEREKLİ EVRAKLAR

1.      Enerji Performansı Yönetmeliği'nin düzenlediği şekli ile 05.12.2009 tarihinden sonra yapı ruhsatı almış binaların ısınma şekli ruhsatta belirtilen şekli ile uygulanacağından yapı ruhsatlarının getirilmesi,
2.      05.12.2009 tarihinden önce yapı ruhsatı almış binalarda tercih edilen ısınma şeklinin merkezi yada bireysel olacağı ile ilgili apartman kararı,

Bİnada;

a)  Herhangi bir yakıtla ve merkezi sistemle ısınılırken, ferdi sistemle doğal gaza geçmek isteyen kat maliklerinin;

 • Toplam inşaat alanı 2000 m² ‘nin altında ise kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile karar almaları, 
 • Toplam inşaat alanı 2000 m² ve 2000 m² ‘nin üzerinde olan yerlerde ise kat maliklerinin oy birliği ile karar almaları ve karara esas teşkil eden inşaat alanı tapuya kayıtlı yönetim planı, belediye ruhsatı v.s. gibi resmi evrakla belgelemeleri,

b) Herhangi bir yakıtla ve merkezi sistemle ısınılırken; doğal gazla merkezi ısıtma sistemine geçmek için kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu karar almaları,

c) Herhangi bir yakıtla ve ferdi sistemle ısınmakta olan yerlerde; ferdi sistemle doğal gaza geçmek için kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu karar almaları,

d)  Herhangi bir yakıtla ve ferdi sistemde ısınılırken; merkezi sistemle doğal gaza geçmek isteyen kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile karar almaları,”

NOT: Apartman kararının, binanın 8 bağımsız bölümden az ya da bina sahibinin tek kişi olması halinde dilekçe ile alınması gerekir. Binanın 8 ve 8'den fazla bağımsız bölümü olması durumunda ise kararın, noter tasdikli apartman karar defterine kaydedilerek alınması gerekir.

3)      Müracaat eden kişi mülk sahibi ise tapu fotokopisi, kiracı ise mülk sahibinin onay verdiğini gösterir imzalı dilekçe,

4)      Resmi Kimlik Beyanı (TC Kimlik Numaralı)

5)      Elektrik veya Su faturası fotokopisi gerekir.


NOT : HATSIZ yerler için bağlantı müracaatlarını aşağıdaki bölge pazarlama şefliklerinden  yapabilirsiniz;


• Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Çatalca, Esenler, Esenyurt, Fatih, Güngören, Küçükçekmece, Silivri ve Zeytinburnu ilçeleri için; 

AVCILAR  PAZARLAMA ŞEFLİĞİ : Üniversite Mh. Toker Kardeşler Sk. No:5 Parseller Avcılar/İST.  Tel: (0212) 499 22 22


• Arnavutköy, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beyoğlu, Eyüp, Gaziosmanpaşa, Kağıthane, Sarıyer, Sultangazi, Şişli, ilçeleri için;

SULTANGAZİ PAZARLAMA ŞEFLİĞİ : Cumhuriyet Mh. N.Fazıl Cad. No:3 Sultangazi/İST. Tel: (0212) 499 33 33


• Adalar, Ataşehir, Beykoz, Çekmeköy, Kartal, Kadıköy, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sultanbeyli, Şile, Tuzla, Ümraniye ve Üsküdar  ilçeleri için;

ÜSKÜDAR PAZARLAMA ŞEFLİĞİ : Bulgurlu Mahallesi Alemdağ Caddesi No:6 - 2 Üsküdar/İST.  Tel: (0216) 681 44 44