English

ÜYESİ OLDUĞUMUZ KURULUŞLAR

Logo Kuruluş Web Sitesi
Kalder http://www.kalder.org
Gazbir http://www.gazbir.com
İstanbul Ticaret Odası http://www.ito.org.tr
International Gas Union http://www.igu.org/
European Gas Research Group http://www.gerg.eu
Türkiye İç Denetim Enstitüsü http://www.tide.org.tr
İktisadi Araştırmalar Vakfı http://www.iav.org.tr/