English

SERBEST TÜKETİCİ GRUBU SATIŞ TARİFESİ


1.6.2017 Tarihi itibariyle güncel bilgiler aşağıdaki gibidir.
TL/KWH TL/m3
100.000-300.000 m3 catalca birim fiyatı 0.07842998 0.8344949872
300.000-800.000 m3 catalca birim fiyatı 0.07284069 0.7750249416
800.000 m3 ve üzeri catalca birim fiyatı 0.07284069 0.7750249416
Serbest Tüketiciler (0 -300.000 metreküp) 0.08910930 0.948122952
Serbest Tüketiciler (300.001 -800.000 metreküp) 0.08352001 0.8886529064
Serbest Tüketiciler (800.000 üzeri metreküp) 0.07194172 0.7654599008
Kademe 4 0.07753872 0.8250119808
taşıma müşterileri için birim fiyat 0.00360103 0.0383149592
0-100.000 m3 catalca birim fiyatı 0.08927923 0.9499310072


KDV hariç bedeldir.
Serbest Tüketici: Konut tüketicileri (evsel tüketiciler) hariç olmak üzere, tüm tüketiciler serbest tüketici statüsündedir. Konut tüketicileri (evsel tüketiciler) için serbest tüketici olma sınırı 75.000 m3’tür.

* Serbest tüketici limiti için tek sayaçtan ölçülen tüketim miktarı dikkate alınacaktır.
** Faturalandırmada tarifelendirme yukarıda yer alan tüketim kademelerine göre yapılacaktır..