English

SERBEST TÜKETİCİ GRUBU SATIŞ TARİFESİ


1.5.2017 Tarihi itibariyle güncel bilgiler aşağıdaki gibidir.
TL/KWH TL/m3
300.000-800.000 m3 catalca birim fiyatı 0.07280676 0.7746639264
100.000-300.000 m3 catalca birim fiyatı 0.07839605 0.834133972
Serbest Tüketiciler (800.000 üzeri metreküp) 0.07191456 0.7651709184
Serbest Tüketiciler (0 -300.000 metreküp) 0.08899483 0.9469049912
Serbest Tüketiciler (300.001 -800.000 metreküp) 0.08340554 0.8874349456
Kademe 4 0.07751146 0.8247219344
800.000 m3 ve üzeri catalca birim fiyatı 0.07280676 0.7746639264
taşıma müşterileri için birim fiyat 0.00357387 0.0380259768
0-100.000 m3 catalca birim fiyatı 0.08916344 0.9486990016


KDV hariç bedeldir.
Serbest Tüketici: Konut tüketicileri (evsel tüketiciler) hariç olmak üzere, tüm tüketiciler serbest tüketici statüsündedir. Konut tüketicileri (evsel tüketiciler) için serbest tüketici olma sınırı 75.000 m3’tür.

* Serbest tüketici limiti için tek sayaçtan ölçülen tüketim miktarı dikkate alınacaktır.
** Faturalandırmada tarifelendirme yukarıda yer alan tüketim kademelerine göre yapılacaktır..