English

SERBEST TÜKETİCİ GRUBU SATIŞ TARİFESİ


1.1.2017 Tarihi itibariyle güncel bilgiler aşağıdaki gibidir.
TL/KWH TL/m3
300.000-800.000 m3 catalca birim fiyatı 0.07241719 0.7705189016
Serbest Tüketiciler (300.001 -800.000 metreküp) 0.08209154 0.8734539856
Serbest Tüketiciler (800.000 üzeri metreküp) 0.07160291 0.7618549624
800.000 m3 ve üzeri catalca birim fiyatı 0.07241719 0.7705189016
Kademe 4 0.07719906 0.8213979984
Serbest Tüketiciler (0 -300.000 metreküp) 0.08768083 0.9329240312
100.000-300.000 m3 catalca birim fiyatı 0.07800648 0.8299889472
taşıma müşterileri için birim fiyat 0.00326222 0.0347100208
0-100.000 m3 catalca birim fiyatı 0.08783477 0.9345619528


KDV hariç bedeldir.
Serbest Tüketici: Konut tüketicileri (evsel tüketiciler) hariç olmak üzere, tüm tüketiciler serbest tüketici statüsündedir. Konut tüketicileri (evsel tüketiciler) için serbest tüketici olma sınırı 75.000 m3’tür.

* Serbest tüketici limiti için tek sayaçtan ölçülen tüketim miktarı dikkate alınacaktır.
** Faturalandırmada tarifelendirme yukarıda yer alan tüketim kademelerine göre yapılacaktır..