English

SERBEST TÜKETİCİ GRUBU SATIŞ TARİFESİ


1.7.2017 Tarihi itibariyle güncel bilgiler aşağıdaki gibidir.
TL/KWH TL/m3
Serbest Tüketiciler (300.001 -800.000 metreküp) 0.08359896 0.8894929344
Serbest Tüketiciler (800.000 üzeri metreküp) 0.07196043 0.7656589752
800.000 m3 ve üzeri catalca birim fiyatı 0.07286409 0.7752739176
Kademe 4 0.07755752 0.8252120128
300.000-800.000 m3 catalca birim fiyatı 0.07286409 0.7752739176
taşıma müşterileri için birim fiyat 0.00361974 0.0385140336
100.000-300.000 m3 catalca birim fiyatı 0.07845338 0.8347439632
0-100.000 m3 catalca birim fiyatı 0.08935902 0.9507799728
Serbest Tüketiciler (0 -300.000 metreküp) 0.08918825 0.94896298


KDV hariç bedeldir.
Serbest Tüketici: Konut tüketicileri (evsel tüketiciler) hariç olmak üzere, tüm tüketiciler serbest tüketici statüsündedir. Konut tüketicileri (evsel tüketiciler) için serbest tüketici olma sınırı 75.000 m3’tür.

* Serbest tüketici limiti için tek sayaçtan ölçülen tüketim miktarı dikkate alınacaktır.
** Faturalandırmada tarifelendirme yukarıda yer alan tüketim kademelerine göre yapılacaktır..