English

SERBEST TÜKETİCİ GRUBU SATIŞ TARİFESİ


1.2.2017 Tarihi itibariyle güncel bilgiler aşağıdaki gibidir.
TL/KWH TL/m3
Kademe 4 0.07729652 0.8224349728
800.000 m3 ve üzeri catalca birim fiyatı 0.07253872 0.7718119808
Serbest Tüketiciler (0 -300.000 metreküp) 0.08809060 0.937283984
300.000-800.000 m3 catalca birim fiyatı 0.07253872 0.7718119808
Serbest Tüketiciler (300.001 -800.000 metreküp) 0.08250131 0.8778139384
100.000-300.000 m3 catalca birim fiyatı 0.07812801 0.8312820264
Serbest Tüketiciler (800.000 üzeri metreküp) 0.07170009 0.7628889576
taşıma müşterileri için birim fiyat 0.00335940 0.035744016
0-100.000 m3 catalca birim fiyatı 0.08824915 0.938970956


KDV hariç bedeldir.
Serbest Tüketici: Konut tüketicileri (evsel tüketiciler) hariç olmak üzere, tüm tüketiciler serbest tüketici statüsündedir. Konut tüketicileri (evsel tüketiciler) için serbest tüketici olma sınırı 75.000 m3’tür.

* Serbest tüketici limiti için tek sayaçtan ölçülen tüketim miktarı dikkate alınacaktır.
** Faturalandırmada tarifelendirme yukarıda yer alan tüketim kademelerine göre yapılacaktır..