English

SERBEST TÜKETİCİ GRUBU SATIŞ TARİFESİ


1.4.2017 Tarihi itibariyle güncel bilgiler aşağıdaki gibidir.
TL/KWH TL/m3
100.000-300.000 m3 catalca birim fiyatı 0.07835009 0.8336449576
taşıma müşterileri için birim fiyat 0.00353712 0.0376349568
0-100.000 m3 catalca birim fiyatı 0.08900667 0.9470309688
Serbest Tüketiciler (800.000 üzeri metreküp) 0.07187781 0.7647798984
Kademe 4 0.07747462 0.8243299568
300.000-800.000 m3 catalca birim fiyatı 0.07276080 0.774174912
Serbest Tüketiciler (300.001 -800.000 metreküp) 0.08325046 0.8857848944
800.000 m3 ve üzeri catalca birim fiyatı 0.07276080 0.774174912
Serbest Tüketiciler (0 -300.000 metreküp) 0.08883975 0.94525494


KDV hariç bedeldir.
Serbest Tüketici: Konut tüketicileri (evsel tüketiciler) hariç olmak üzere, tüm tüketiciler serbest tüketici statüsündedir. Konut tüketicileri (evsel tüketiciler) için serbest tüketici olma sınırı 75.000 m3’tür.

* Serbest tüketici limiti için tek sayaçtan ölçülen tüketim miktarı dikkate alınacaktır.
** Faturalandırmada tarifelendirme yukarıda yer alan tüketim kademelerine göre yapılacaktır..