English

SERBEST TÜKETİCİ GRUBU SATIŞ TARİFESİ


1.8.2017 Tarihi itibariyle güncel bilgiler aşağıdaki gibidir.
TL/KWH TL/m3
100.000-300.000 m3 catalca birim fiyatı 0.07845658 0.8347780112
Kademe 4 0.07756006 0.8252390384
Serbest Tüketiciler (800.000 üzeri metreküp) 0.07196296 0.7656858944
taşıma müşterileri için birim fiyat 0.00362227 0.0385409528
0-100.000 m3 catalca birim fiyatı 0.08936983 0.9508949912
Serbest Tüketiciler (0 -300.000 metreküp) 0.08919896 0.9490769344
300.000-800.000 m3 catalca birim fiyatı 0.07286729 0.7753079656
800.000 m3 ve üzeri catalca birim fiyatı 0.07286729 0.7753079656
Serbest Tüketiciler (300.001 -800.000 metreküp) 0.08360967 0.8896068888


KDV hariç bedeldir.
Serbest Tüketici: Konut tüketicileri (evsel tüketiciler) hariç olmak üzere, tüm tüketiciler serbest tüketici statüsündedir. Konut tüketicileri (evsel tüketiciler) için serbest tüketici olma sınırı 75.000 m3’tür.

* Serbest tüketici limiti için tek sayaçtan ölçülen tüketim miktarı dikkate alınacaktır.
** Faturalandırmada tarifelendirme yukarıda yer alan tüketim kademelerine göre yapılacaktır..