English

Abone Grubundaki Müşteriler İçin Perakende Satış Tarifesi


1.8.2017 Tarihi itibariyle güncel bilgiler aşağıdaki gibidir.
TL/KWH TL/m3
Abone Doğalgaz Satış Fiyatı 0.08919896 0,949077
KDV hariç bedeldir.

Faturalandırma

Enerji Piyasası Düzenleme kurumunun yayınlamış olduğu, Doğalgazın Faturalandırmaya Esas Satış Miktarının Tespiti ve Faturalandırılmasına İlişkin Esaslar Hakkında tebliği çerçevesinde faturalandırma yapılmaktadır.
Faturalandırmada;
- Düzeltme Katsayısı
- Hacimsel akış ağırlıklı üst ısıl değer,
kullanılmaktadır.

Hesaplama
Düzeltilmiş Hacim(m3)=Sayaçtan okunan hacim x ilgili tahakkuk döneminin düzeltme katsayısı
Enerji(kwh)=Düzeltilmiş hacim(m3) x ilgili tahakkuk döneminin üst ısıl değeri
Fatura Bedeli=Enerji(kwh) x İlgili tahakkuk dönemin ortalama birim fiyatı