English <

FAALİYET BİLGİSİ

"İGDAŞ'ın ana faaliyet alanı; İstanbul' da doğalgaz dağıtımı ve bununla ilgili olarak altyapı yatırımı hizmetlerini kapsar."

İGDAŞ, 25 Aralık 1986 tarihinde, İstanbul Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi'ne bağlı olarak  İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve bazı iştiraklerin  katılımıyla, Türk Ticaret Kanununa göre kurulmuş belediye iştiraki bir anonim şirkettir. İBB; İGDAŞ sermayesinin yaklaşık %95 oranında pay sahibidir. İBB Genel Sekreteri, İGDAŞ Yönetim Kurulu Başkanıdır."