English <

BENCHMARKING ÇALIŞMALARI

İGDAŞ, Benchmarking çalışmaları ile yenilik ve gelişmeleri sürekli takip etmenin gerekli olduğu bilinci ile hareket etmektedir. İyileştirme gereken uygulamalarını, yurtiçi ve yurtdışı diğer gaz dağıtım şirketlerindeki en iyi uygulamalara sahip alanlarla kıyaslayarak, en iyi uygulamaları şirket yapısına uyarlamayı, böylece alanında her zaman önde olmayı öngören ve bu döngüyü sürekli hale getirmeyi amaçlayan yönetsel bir yapıyı hedeflemiştir.

Benchmarking faaliyetlerinin İGDAŞ’a sağladığı kazanımları şu şekilde sıralayabiliriz;

• İGDAŞ’ı uluslararası platforma taşıması ve ona uluslararası bir vizyon kazandırması. 
• Kurumun imajına uluslararası düzeyde olumlu katkılar sağlaması. 
• Ulusal ve küresel ölçekte doğalgaz hizmeti veren en iyi kuruluşlar belirlenerek İGDAŞ'ın yeri konumlandırması. 
• Dünya gaz piyasası aktörleri ile stratejik ilişkiler geliştirmesini sağlaması.  
• İGDAŞ'ın çalışmalarında verimliliği daha da arttırması için bir açılım sağlaması.
• Toplam kalite yönetimi uygulamalarında hizmet ve ürün kalitesinin artırılmasına ve sürekli iyileştirmenin sağlanması
• Rakiplerle veya en iyi uygulamaya sahip kuruluşlarla ürün, çıktı ve süreçleri karşılaştırma olanağı bulması. 
• Kullanılan yeni teknolojileri ve hizmet türlerini transfer etme imkanını elde etmesi.