English <

ULUSLARARASI ÇALIŞMALARIMIZ

INGAS Uluslararası Doğalgaz Sempozyumları


Sürekli gelişimi ve öğrenmeyi ilke edinen İGDAŞ, kurulduğu günden bu yana edindiği deneyimleri paylaşarak doğalgaz dağıtımı gerçekleştiren firmalar için örnek ve lider bir kurum olmuştur.

Dünyada doğalgaz sektörünün önde gelen ve en geniş katılımlı organizasyonlarından biri haline gelen ve farklı ülkelerin doğalgaz sektöründeki önemli kurum/kuruluşlarını bir araya getirerek bilgi paylaşımının en üst seviyede olmasına zemin hazırlayan Uluslararası Doğalgaz Sempozyumu (INGAS - International Natural Gas Symposium) 2005 yılından bu yana İGDAŞ tarafından düzenlenmektedir.

2005, 2007 ve 2009 yıllarında İstanbul’da, 2010 yılında ise INGAS THE BALKANS adıyla Makedonya'nın başkenti Üsküp’te gerçekleştirildi. Sempozyumun beşincisi 2013 yılında ve altıncısı ise 2015 yılı Kasım ayı içerisinde İstanbul'da gerçekleştirildi. Dünyanın pek çok ülkesinden katılımın gerçekleştiği sempozyumda 100'e yakın bildiri sunuldu.

GERG (Avrupa Gaz Araştırmalar Grubu)


GERG değişen teknoloji ile birlikte enerji sistemlerinde önemli bir paya sahip olan gaz alt yapısını yerleştirmek ve değişen şartlara yenilikçi çözümler sağlamak amacıyla 1961 yılında Brüksel’de kurulmuştur. 2014 yılı itibari ile Avrupa’nın gaz alanında çalışan önemli şirketlerinden toplam 33 üyesi bulunmaktadır.

Avrupa’da gaz dağıtım şirketlerin bir araya gelerek; AR-GE çalışmalarının daha etkin yürütülmesi, gaz dağıtım şirketlerinin ortak araştırma projeleri geliştirmesi ve karşılıklı bilgi-tecrübe paylaşımı amacıyla kurulan GERG (Avrupa Gaz Araştırmaları Grubu)’na 2009 yılında üye olan kurumumuz 2012 yılında alınan kararla GERG yeniden yapılanma sürecinde yeni yönetim kurulunda kurucu üye olarak yer almıştır.

GERG hedeflerine ulaşmak için en önemli çalışması oluşturulan Proje Komisyonlarıdır. Genel çalışmalar, iletim ve depolama, dağıtım, kullanım, sıvı doğal gaz gibi komisyonlara ek olarak 03-04 Nisan 2014 tarihinde Roma’da yapılan GERG İlkbahar Yönetim Kurulu Toplantısında Stratejik Öncelikler/Horizon 2020 Program Komisyonu da eklenmiştir.

IGU (Uluslar arası Gaz Birliği)


Sekreterliği Norveç’in başkenti Oslo’da bulunan IGU 1931 yılında kurulmuştur. 83 ülkeden 120’den fazla üyesi ile dünya gaz endüstrisi için hizmet veren en etkili ve bağımsız kar amacı gütmeyen bir kuruluştur. IGU, sürdürülebilir küresel enerji sisteminin bir parçası olan gaz sektörünün politik, teknik ve ekonomik ilerlemesine katkıda bulunmayı amaç edinmiştir. Gazın daha fazla güvenli üretim, iletim, dağıtım ve kullanımını geliştiren teknolojilere destek vererek gazın uluslar arası ticaretini teşvik eder.

Şirketimizin de üyesi bulunduğu IGU’nun en önemli etkinliklerinden biri olan Dünya Gaz Konferansı üç yılda bir gerçekleştirilir.

Libya

Şirketimizce Libya'da "Bingazi 2. Etap Doğalgaz İletim ve Dağıtım İşi"  için Teknik ve Mali yeterlilik incelemesi yapılarak Proje Teklifi verilmiştir. Teklifimizin kabul edilmesine rağmen 2011 yılında Libya’da çıkan iç karışıklıklar sonucu süreç askıya alınmıştır. Yeni yönetimin göreve başlaması ile birlikte görüşmeler tekrar başlatılmıştır.

Libya Doğalgaz Şirketi Engineering Technologies Co (ETC) ile “Libya doğalgaz altyapısının bakım-onarım ve işletilmesi”ne ilişkin Danışmanlık Sözleşmesi imzalanmıştır.

Suudi Arabistan

“Doğalgaz Mühendislik Eğitim Merkezi Projesi”


İGDAŞ ve Suudi Arabistan Kral Abdülaziz Üniversitesi arasında “Kral Abdülaziz Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde Doğalgaz Mühendislik Eğitim Merkezi (KAUNEC) Kurulması”, ayrıca Doğalgaz Teknolojileri ve AR-GE faaliyetlerinde ortak çalışmalar yapılabilmesi için eğitim, teknoloji transferi ve know-how anlaşması imzalanmıştır.

Üniversite bünyesinde kurulacak olan Doğalgaz Mühendislik Eğitim Merkezi’nde Arap Coğrafyası ve çevre ülkelere doğalgaz alanında eğitim, araştırma, belgelendirme ve danışmanlık hizmeti verilmesi amaçlanmaktadır.

IGDAŞ ile Kral Abdülaziz Üniversitesi (KAU) arasında işbirliği ve know-how transferi amacıyla 2007 yılında yapılan anlaşma çerçevesinde başlatılan Doğalgaz Mühendislik Eğitim Merkezi Projesi kapsamında inşaatı tamamlanan Eğitim Merkezi’nin için malzeme/ekipman temini, firma uzmanları tarafından kurulacak cihazlar dışındaki malzeme/ekipmanların açık ve kapalı eğitim alanlarına yerleşimi, kurulumu, montajı, çelik ve PE hatların imalatı, hatların ve cihazların testi, devreye alınması v.b teknik faaliyetleri gerçekleştirmek için İGDAŞ olarak verebileceğimiz hizmetlerle ilgili teklifimiz KAU yetkililerine iletilmiştir.  

Makedonya


Makedonya Ulaştırma ve Haberleşme Bakanlığınca Makedonya Cumhuriyeti doğal gaz dağıtım ağının geliştirilmesi için bir çalışma başlatılmıştır.

Makedonya’da kurulacak doğalgaz dağıtım altyapı çalışmaları için fizibilite, etüt, proje, yapı-denetim, işletme-bakım, proje yönetimi ve eğitim konularında Şirketimizce verilecek hizmetler konusunda görüşmelerde bulunmak üzere Makedonya Ulaştırma ve Haberleşme Bakanlığı’nın daveti ile 09 - 11 Temmuz 2013 ve 19 - 21 Şubat 2014 tarihlerinde Üsküp’te düzenlenen toplantılara iştirak edilmiştir.