English <

İGDAŞ VE TEKNOLOJİ

Faturaların Kredi Kartı ile Web Sitesi Üzerinden Ödenmesi
İGDAŞ web sayfasındaki on-line tahsilât sistemi ile doğalgaz aboneleri internet üzerinden faturalarını güvenli bir şekilde ödeyebiliyor. On-line ödemede abonelerin kredi kartı bilgileri direkt olarak bankaya 128 bit Verisign SSL üzerinden güvenli bir şekilde iletiliyor.

SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition)

(Uzaktan Gözlem Kontrol ve Veri Toplama Sistemi)
Doğalgaz şebekesinin güvenliğini maksimum seviyeye ulaştırmak için tesis edilen ve kısaca SCADA olarak adlandırılan sistem ile doğalgaz şebekesi uzaktan izleniyor ve kontrol edilebiliyor. İstanbul’un tüm doğalgaz şebekesini bir merkezden yönetebilme ve gerektiğinde belirli noktalardan gazı keserek müdahale etme imkânı veren SCADA sistemi ile gerçek zamanlı işletme ortamı sağlanıyor.

İGABİS ve GISWEB Projeleri

İGDAŞ, BOTAŞ'tan gazı teslim aldığı RMS istasyonlarından, müşteriye teslim ettiği servis kutusu noktalarına kadar, doğalgazın iletiminin ve dağıtımının yapıldığı tüm boru hatlarına ait haritalarını, uluslararası standartlara göre ülke koordinatlarında ve 1/200 gibi hassas bir ölçekte hazırlayıp, güncelliğini de sağlayarak diğer kurumların hizmetine sunuyor.

Türkiye'deki ilk Altyapı Bilgi Sistemi Projesi olan İGABİS (İGDAŞ Altyapı Bilgi Sistemi)Projesi  ile bugün, tüm doğalgaz altyapı bilgilerine bilgisayar ortamında ulaşılabiliyor.Bu altyapı sistemi ile ilgili istatistikî bilgiler alınabiliyor ve her türlü sorgulama ve analizler yapılabiliyor. Böylece acil durumlarda bu sistemin verileriyle personelin daha sağlıklı ve güvenli karar verebilmesi sağlanıyor. İGDAŞ’ın kendi öz kaynakları ve personeli tarafından teknolojik yenilikleri yakından takip ederek geliştirilen İGABİS Projesi, şirketin yatırım varlıklarının daha etkin ve verimli kullanılabilmesi için önemli verileri güncelleyerek bünyesinde saklıyor. Bu sistem İGDAŞ’ın doğru ve ekonomik yatırım kararları alınmasına da katkıda bulunuyor.

DİPOS

Kısa adı DİPOS olan İGDAŞ Dijital Proje Sistemi, İGDAŞ’ın ve sertifika firmalarının iş süreçlerinin hızlanmasına katkıda bulunmak, proje kalitesinin, müşteri memnuniyetinin artmasını sağlamak, e-imza ile onaylanmış olan projelerin dijital olarak arşivlenmesini sağlamak gibi amaçlarla tasarlandı. DİPOS, sertifikalı tesisat firmalarının kontrollü bir tasarım programı ile hazırladıkları doğalgaz tesisat projelerini, dijital ortamda web üzerinden İGDAŞ’a gönderilmesini sağlıyor. 

İGDAŞ Kurumsal Portalı

İGDAŞ içerisinde çeşitli platformlarda geliştirilen uygulamalara ve bilgi kaynaklarına tek bir noktadan erişim için İGDAŞ Kurumsal Portal hizmeti çalışanların hizmetine sunuldu.
Kamu kurumları içinde ilk kez İGDAŞ'ta hayata geçen kurumsal portal uygulaması, kurum içi iletişimin daha da güçlenmesini sağlayarak firmanın iş süreçlerinin ve erişim yetkileri yönetiminin birebir simüle edilebilmesine imkân yaratıyor.

Faks Server

Faks Server üzerine bir veya birden fazla faks kartı takılarak mevcut network’deki tüm kullanıcılar için faks istasyonu oluşturulmuştur. 
Gelen tüm fakslar arşivlenerek tek bir yerden iç dağıtımı sağlanmıştır. Aynı şekilde dışarıya gönderilen tüm faksları da arşivleme özelliği bulunmaktadır. Faks Server’da sisteminde kullanıcıların kendi bilgisayarından tek bir tuşa tıklayarak e-posta atar gibi faks çekebilmelerine olanak sağlanarak harcanan zaman ve işgücü en aza indirilmiştir. Bu sistem aynı zamanda dışarıdan gelen faksların da dijital ortamda ilgili kişiye direkt ulaşabilmesini sağlamaktadır.

AKOM ve İş Sürekliliği

İGDAŞ’ın, abonelerine verdiği hizmetlerin her türlü doğal afet veya kriz anında da kesintisiz bir biçimde sürdürülmesi için AKOM da bir yedek sistem çalışıyor. Aynı zamanda AKOM,  felaket kurtarma merkezi olarak da kullanılabiliyor. AKOM ile İGDAŞ arasında iletişim, fiber optik hat üzerinden 10 gigabit bağlantı hızında sağlanıyor.

Firewall ve İnternet

Saldırı tespit ve atak önleme özellikleri  olan  gelişmiş firewall cihazları kullanarak internet hizmetlerinin güvenliği en üst düzeyde sağlanıyor ve aboneler en güvenli şekilde internet üzerinden hizmetleri alabiliyor.

Sanallaştırma - Depolama ve Gelişmiş Yedekleme Sistemleri

İGDAŞ’ta tüm çalışanların kullandığı bilgisayarlarda sanallaştırma ve depolama  sistemleri kullanılarak performans artırımı sağlandı. Bu sistemler sayesinde enerji tüketimi azaltıldı ve bakım maliyetleri düşürüldü. Yedekleme operasyonlarının merkezi olarak yapılması sağlanarak veri kaybı asgari düzeye çekildi.