English <

UYGULAMALAR

Günümüzün rekabetçi dünyasında firmalar, müşterilerin beklentilerinin ilerisine geçmeyi hedeflerken, bilişim teknolojilerinin kullanımı ve iş geliştirme çalışmaları ile belirlemiş oldukları hedeflere ulaşmaktadırlar.

Sektöründe marka haline gelmiş olan İGDAŞ, müşteri memnuniyetini en ön planda tutmakta kararlı olup, bu süreci etkileyen tüm unsurları da dikkate alarak hizmet sahasında ilk olan Web Tesisat Projesini hazırlandı.

Bu proje ile İGDAŞ, “İç Tesisat ve Servis Hatları” sertifikası almış firmaların, doğalgaz müşterilerine verecekleri hizmetlerde ihtiyaçları olan donanımları güçlendirmeyi ve bunun yanı sıra Sertifikalı Firma ve İmalatçı/İthalatçı Firmaların İGDAŞ ile olan diyaloglarını daha etkin hale getirerek bilinçli bir doğalgaz piyasası oluşumuna katkıda bulunmayı hedeflemiştir.

Günümüz teknolojilerinin kullanılması ve randevuların internet vasıtası ile online verilebilmesinin gündeme getirilme sebepleri aşağıdaki gibi sıralanabilir;
-Sertifikalı firma sahiplerinin mali açıdan kendi şirketlerinin proje ve cari hesap durum bilgilerini takip edebilmeleri için belli periyotlarla İGDAŞ’tan bilgi istemeleri, 
-Yoğun iş dönemlerinde İGDAŞ’ta bulunan cari hesaplarında yetersiz bakiyeden dolayı birtakım sıkıntılar yaşamaları, 
-Proje hazırlama ve teklif verme esnasında gerektiğinde abone bilgilerine doğrudan ulaşabilme imkanına sahip olmaları,

Bilindiği üzere doğalgaz piyasası, ilgili kanun ve yönetmelikler ile düzenlenmektedir. Doğalgaz Piyasası Sertifika Yönetmeliği kapsamında faaliyet gösteren “İç Tesisat ve Servis Hatları” sertifikası sahibi firmaların belirlenmiş kuralları ve değişiklikleri daha iyi takip etmeleri ve alınan kararları sorunsuz uygulama ihtiyacı belirlenmiştir.

Tüm bu hukuki, idari ve teknik konular kapsamında tüm ihtiyaçlar göz önüne alınmış, istekler değerlendirilmiş ve süreçler göz önüne alınarak web tabanlı böyle bir proje yapılmıştır.

İmalatçı ve İthalatçı Firmalar;
İGDAŞ sorumluluk sınırları dahilinde iç tesisatlarda doğalgaz ile kullanımına izin verilen ürün, malzeme ve ekipmanları görebilmekte ve vize takiplerini yapabilmektedir.

Web Tesisat her bir sertifikalı firmanın kendi işlemlerini sürdürebileceği internet tabanlı bir ortam olarak tasarlandı. Kullanıcılar gerekli güvenliği sağlanmış şifreli ortamda proje takibi, online randevu, cari hesap takibi ve hesaba kredi kartından para transferi, interaktif iletişim, birçok bilgiye (kanun, ilgili mevzuatlar, teknik ve idari bilgilere v.b.) kolayca ulaşabileceklerdir. Tüm bu çalışmalar İGDAŞ’ın tecrübe ve bilgi birikimini ve sertifikalı firmaların ihtiyaç ve isteklerini de göz önüne alarak yapılmıştır.

Web Tesisat’ın sertifikalı firmalara sağlayacağı faydalar şunlardır;

 • Proje süreçlerinin takibini kolaylaştırmak,
 • Proje süreçlerinde gerekli olan bilgilere kolayca ulaşmayı sağlamak,
 • Cari hesap hareketlerinin takibini gerçekleştirmek,
 • Cari hesaba kredi kartı ile para transferi,
 • Gaz açma randevusunu on-line alabilmek,
 • Kanun ve ilgili mevzuatlardaki değişikliklere anında ulaşabilmek
 • Gerekli matbu form ve bilgilere anında ulaşabilmek,
 • Gaz yakan cihaz ve armatürlerin vize takibini yapabilmek,
 • Doğalgaz piyasasında olan değişiklikleri anında öğrenebilmek,
 • Teknik bilgi edinebilmek,
 • Yatırım bilgilerini edinme işlemlerini kendilerine özel şifreli bir web ortamında güvenle gerçekleştirebilmek.

Web Tesisat’ın imalatçı ve ithalatçı firmalara sağlayacağı faydalar ;

 • İGDAŞ sorumluluk sınırları dahilinde iç tesisatlarda doğalgaz ile kullanımına izin verilen ürün, malzeme ve ekipmanları görebilmekte ve vize takiplerini yapabilmektedirler.

Neticede, bu emsalsiz proje ile sektöründe lider kuruluş olan İGDAŞ doğalgaz piyasasındaki öncülüğünü bilişim teknolojilerini kullanarak daha da güçlendirdi.