English <

SÖZLEŞME FESİH İŞLEMLERİ

Sözleşme Fesih İşlemi (Doğal Gaz Kullanımının Sonlandırılması)

Doğal gaz kullanıcısının (Abonenin) bulunduğu adresten taşınması sebebiyle doğal gaz abonelik sözleşmesini sona erdirmek için talepte bulunması veya sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde; sayaçtaki son tüketim endeks tespitinin yapılarak sayacın mühürlenmesi ve abone hesabının tasfiye edilmesi işlemidir.
Doğal gaz abonelik sözleşmenizi; konut abonesi iseniz şubelerimize gelmeden İGDAŞ web sayfasından Online olarak feshedebilirsiniz.

Güvence Bedeli; Doğal gaz abonelik sözleşmesi esnasında dağıtım şirketinin alacaklarını garanti altına almak için tahsil ettiği ve Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından açıklanan Tüketici Fiyatları Genel İndeksi'ndeki aylık değişim oranlarına göre güncelleştirilen ve sözleşmenin feshedilmesi halinde aboneye iade edilen bedeldir.

Sözleşmenin Feshi İçin Gerekenler;
Sözleşme fesih başvurusunun, doğal gaz abonelik sözleşmesinde adı geçen şahsın kendisi veya yetkili temsilcisi tarafından yapılması gerekir.

Konut Olan Yerler İçin;

a) Resmi Kimlik Beyanı (TC Kimlik Numaralı)
b) Tüketim numarası 

Konut Harici Olan Yerler İçin;

a) Yetki belgesi 
b) İmza sirküleri 
c) Kimlik fotokopisi 
d) Kaşe

Güvence bedeli iade seçeneği olarak;
a) Vadesiz IBAN nolu banka hesabınıza havale edilmesini,
b) İGDAŞ Hizmet Binaları' ndaki Veznelerden veya PTT şubelerinden ödenmesini,
c) Başka bir tesisatta kendi adınıza doğal gaz abonelik sözleşmesi var ise; alacağınızın bu tesisata aktarımını
talep edebilirsiniz.

UYARI
Otomatik ödeme talimatı olan abonelerimizin, fesih müracaatından sonra bankalarından talimatlarını iptal ettirmeleri gerekmektedir.