English <

DOĞALGAZ AÇMA/KAPAMA

Abonenin belli bir süre için doğalgazı kullanmak istememesi ve tüketim borcunu ödemesi halinde sayacının mühürlenerek gazının kesilme işlemidir.

Geçici gaz kapatma talebi için;

  • Geçici kapama talebini beyan eden dilekçe 
  • Kimlik Fotokopisi, Kimlik numarası gerekir.

Geçici olarak gaz kapaması yaptırmıştım, nasıl açtırabilirim?

  • Geçici gaz kapamadan dolayı kapatılmış olan gazın açılmasını talep eden dilekçe 
  • Kimlik fotokopisi, kimlik numarası

**Sadece ismi geçen abonenin şahsi başvurusu kabul edilebilir.