English <

MÜTEAHHİT MALZEMELERİNİN KONTROLÜ

Servis hattı ve/veya iç tesisat (servis kutusu veya istasyon sonrası tesisat) işlerinin EPDK ve İGDAŞ nezdinde yetki almış müteahhit firmalar tarafından yapıldığı durumlarda; bu firmalarca temin edilecek yatırım malzemeleri uygunluk kontrollerine tabi tutulur.

Bu kapsamda oluşturulacak tesisatlar, işletme basıncı açısından değerlendirildiğinde ağırlıklı olarak 0.3 bar ve 4 bar olmak üzere iki ana gruba ayrılır. İstisnai olarak müşteri istasyonu sonrası hatların 4 bar üzeri olması durumu da aynı kapsamda değerlendirilir. Bununla birlikte malzeme kontrollerine ek olarak uygulama aşamaları da İGDAŞ sorumlu birimlerince kontrol edilir. 

İşletme basıncı hangi seviyede olursa olsun tesisat üzerinde kullanılacak her ürünün daha önce İGDAŞ tarafından,  “üretici firma ve ürün” uygunluk kontrolleri gerçekleştirilerek İGDAŞ sorumluluk sahasında kullanılmış marka ve modeller kapsamında olması  ve İGDAŞ teknik şartnamelerine uyması gerekir.

İşletme basıncı 0.3 bar ise                                                                                       
Bu kapsamdaki malzemelere ait kontrol işlemleri yukarıda belirtilen hususlar doğrultusunda sertifikasyon bazında AR-GE Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilir. Ürünlere ait fiziksel kontroller ise gaz açma işlemini gerçekleştirilecek  olan İç Tesisat Müdürlüğü veya ilgili Bölge Müdürlüğü’ne bağlı birimler tarafından yapılır. 

İşletme basıncı 4 bar  ve üstü ise                                                                                                                      
Bu kapsamdaki malzemelere ait kontrol işlemleri AR-GE Müdürlüğü tarafından yukarıda belirtilen hususlar doğrultusunda öncelikle sertifikasyon bazında gerçekleştirilir ve uygun kararı verilenler için  müteahhitlere ait stok sahasında fiziksel kontroller yapılır. Ürünler, kontrol sonucu belli olana kadar kesinlikle kullanılmamalıdır.  Özellikle polietilen (PE) ürünler doğru depolanmalı, atmosferik ve çevresel şartlardan kötü yönde etkilenmesi engellenmelidir.

Gerek 0.3 bar gerekse de üst basınçlar için kontrol işlemi uygun olmayan ürün ve/veya sertifika ve depolama hataları gibi nedenlerle olumsuz sonuçlanırsa ( müteakip  ret kararı verilmesi ve bu nedenle ikinci veya daha fazla kontrol taleplerinde cezai müeyyide uygulanır.Aynı şekilde tek bir kullanım noktasına ait kullanılması düşünülen ürünlerin kontrol başvuruları tek seferde yapılmalı aksi takdirde her bir farklı ürün başvurusu için ayrı bir yazılı başvuru gerektiği bilinmelidir.
 
Bazı tesisat ürünlerine ilişkin bilinmesi gerekenler;
• PE borulara ait imal tarihi son 3 ay içinde olmalıdır.
• PE fittinglere ait imal tarihi son 3 yıl içinde olmalıdır.
• Servis regülatörleri ve varsa setleri, servis regülatör vanaları ve regülatör sonrası bağlantı elemanları test işleminden geçeceğinden bu ürünler tutanak yardımı ile İGDAŞ Ünalan İkmal sahasındaki yetkililere teslim edilmelidir.

Kontrol Başvurusu için gerekenler;
• AR-GE Müdürlüğü’ne başvuru dilekçesi verilmelidir.

Başvuru Dilekçesi

 Yatirim__Malzemeleri_Kontrol_Talep_Formu_(F-Y-06_189R1).doc

Tablo örneği
• Tablo halinde verilen her bir ürün için imalatçı veya temsilcisinden alınmış ıslak imzalı ürün sertifikası (EN 10204 3.1.B)