English <

MÜŞTERİ İSTASYONU KONTROLÜ (RMS-B)

Kısaca RMS-B olarak adlandırılan Müşteri İstasyonu Kontrolü, dağıtım hatları üzerinde teçhiz edilen “Basınç Düşürme ve Ölçüm İstasyonları’dır. Gaz kullanım sözleşmesinde belirlenen kapasiteye bağlı olarak servis kutularının yetersiz kaldığı durumlarda tercih edilirler. 
Dağıtım hattı üzerinde bulunduğu noktaya göre iki ana gruba ayrılırlar:

1) Çelik Hattan Beslenen Müşteri İstasyonları
Giriş tarafındaki öngörülen basınç değeri minimum 6 bar maksimum 25 bar aralığında olup  çıkış basıncı ayar değerleri 4 bardır.

2) Polietilen (PE) Hattan Beslenen Müşteri İstasyonları
Giriş tarafındaki öngörülen basınç değeri minimum 1 bar maksimum 4 bar aralığında olup  çıkış basıncı ayar değerleri 0.3 bardır.
Gerek çelik gerekse de PE hattan beslenen istasyonlara ait çıkış basıncı değerlerinin yukarıda belirtilen standard değerlerin üzerinde olmasının istendiği özel gereksinimlerde konu ile ilgili istasyon imalatı öncesinde İGDAŞ’ın onayı alınmalıdır.

Müşteri İstasyonları Kabul Süreci
İGDAŞ tarafından müşteri istasyonlarının kabulü için aşağıdaki süreç izlenir: 
• Gaz kullanacak olan kurum ile İGDAŞ Pazarlama Müdürlüğü arasında sözleşme imzalanması
• Müşteri istasyonunun yine müşteri tarafından sözleşmedeki değerleri sağlayacak şekilde İGDAŞ’ın yeterlilik verdiği imalatçıların herhangi birinden  temini. (Liste Pazarlama Müdürlüğü’nden alınabilir.)
• AR-GE Müdürlüğü tarafından istasyon imalatına ait projenin kontrolü
• AR-GE Müdürlüğü tarafından istasyonu oluşturan ekipmanlara ait sertifikasyonların bulunduğu teknik dosyanın kontrolü 
• AR-GE Müdürlüğü tarafından istasyonun imal edildiği noktada Fonksiyon ve Sızdırmazlık testlerine tabi tutulmasıGaz Kullanacak olan kurumun, kurulum noktasına transferine izin verilen istasyon ile ilgili olarak İGDAŞ Pazarlama Müdürlüğü’ne yazılı kontrol talebinde bulunması.

Müşteri istasyonun kullanımı aşamasında da aşağıdaki kontroller gerçekleştirilir: 
           - Teknik Emniyet ve Scada Müdürlüğü tarafından Scada Saha Şefliği kontrolü
           - Bağlı bulunulan Bölge Müdürlüğü tarafından Bakım Onarım Şefliği kontrolü
           - AR-GE Müdürlüğü tarafından Kalite Kontrol Şefliği kontrolü