English <

ALTYAPI YATIRIM MALZEMELERİ GİRİŞ KALİTE KONTROLÜ

İGDAŞ’ın sorumluluk sahasında gerçekleştirilen altyapı faaliyetlerinde adım adım aşağıdaki süreç izlenir.
• Altyapı projelerinin oluşturulması
• Oluşturulan projeler kapsamında malzeme ihtiyaçlarının belirlenmesi
• Belirlenen miktarlara göre satın alma işlemlerinin gerçekleştirilmesi
• İGDAŞ’a teslim edilen ürünlerin “İGDAŞ Teknik Şartnameleri” kapsamında Giriş Kalite Kontrolü’nün yapılması
• İşlemi tamamlanan ürünlere ait evrakın sırası ile İkmal Müdürlüğü ve Satın Alma Müdürlüğü’ne ulaştırılması
şeklindedir.
Süreçten de anlaşılacağı üzere,  İGDAŞ misyon ve vizyonu  doğrultusunda  “Sürekli, Emniyetli ve Kesintisiz” gaz arzının süratli bir şekilde sağlanması;
• Teknik Şartnameler sayesinde doğru ürünlerin belirlenmesi, 
• Ürünlerin,  uygun maliyetle ve hızlı bir biçimde temini,
• Ürün ve altyapı kontrollerinin uygun ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi
ile mümkün olmaktadır.

TEKNİK ŞARTNAMELER
İGDAŞ için güvenlik çalışmalarının her aşamasında birincil öncelikli konudur. Gerekli önlemler alınmadığında yanıcı ve patlayıcı akışkanların dağıtımında oluşabilecek problemler istenmeyen sonuçların doğmasına yol açabilir. Bu nedenle altyapının güvenliği, gerek bu altyapının inşasında gerekse de işletme aşamalarında üzerinde durulması gereken en önemli konuların başında gelir.
Güvenli bir altyapının ilk şartı, altyapı bileşenlerinin kullanım amacına uygun ve emniyetli bir şekilde temin edilmesidir. 
Bu noktada, ihale veya doğrudan temin şeklinde alınan altyapı yatırım malzemelerine ait yeterlilik özelliklerinin oluşturulması ve bu hususlar doğrultusunda gerçekleştirilen uygunluk değerlendirmesi AR-GE Müdürlüğü’nün sorumluluğundadır. 
İGDAŞ’ta, altyapının inşasında ve işletme aşamasında güvenlik için “Uygun Ürün”-“Kontrol”-“Doğru Uygulama” şeklinde tanımlanan zincirin her bileşeninin problemsiz işlemesi temel esastır.
Bu nedenle, hangi ürünün uygun olacağının belirlenmesi ve teslim edilen ürünlerin şartları sağlayıp sağlamadığının kontrolü kadar üretimin hassas ve şartlara uygun gerçekleştirilmesi de İGDAŞ için olmazsa olmaz bir olgudur.
Bu kapsamda üreticilerin, Yazılı Teknik Şartnamelere bağlı kalarak imalatlarını gerçekleştirmeleri gerekir. Bununla birlikte uygun olan ürünlerin seçiminde, malzeme tedariki noktasında İGDAŞ ile doğrudan temas halinde olsun veya olmasın tüm üreticiler ile teknik işbirliği ve bilgi paylaşımı azami önem arz etmektedir.

Numune Ürün Kontrolü
İGDAŞ, satın alma işlemine ait sözleşmenin onaylanmasını takip eden süreçte “Numune Ürün Kontrolü” adı verilen işlemi gerçekleştirir. Numune Ürün Kontrolü işlemi gerek İGDAŞ’ın gerekse tedarikçi firmanın herhangi bir mağduriyet yaşamaması açısından büyük önem taşıyan bir adımdır. Zira bu sayede ürün teslimatında belirlenen standartların altında bir ürünle karşılaşılması ve buna bağlı “Ret” kararı ihtimali asgariye indirilmiş olur. Numune Ürün Kontrolü işleminde, AR-GE Müdürlüğü - Kalite Kontrol Şefliği’nden ilgili onayların alınması ve takiben ürün parti teslimatlarının gerçekleştirilmesi gerekir.

KABUL EDİLEBİLİR KALİTE SEVİYESİ ( AQL )
ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi  Standardı kapsamında kontroller, hata ayıklama yerine hata tespiti ve engellemesi prensibine göre gerçekleştirilir. Bir ürün partisine kabul/ret uygulaması bu çerçevede yapılır. Bu kapsamda teslim edilen ürün partilerinden, ürünün özelliği ve sayısına bağlı olarak İGDAŞ kalite sisteminde kayıtlı bulunan ve Kalite Kontrol Sistemi tablosunda belirtilen miktarlarda örnek parti alınarak kontrol işlemleri gerçekleştirilir.