English

SANAYİ MÜŞTERİLERİ İÇİN

Serbest tüketiciyseniz ve saatlik gaz çekiş miktarınız 180 m3/h’in üzerinde ise bu formu doldurabilirsiniz.

Lütfen aşağıdaki resimde gördüğünüz kodu giriniz *
Captcha
Eksik ya da hatalı giriş yaptınız.


F-M-10.02.03

Kırmızı
renkli alanların doldurulması zorunludur.

Doğalgaz hattımızın yapılması esnasında oluşabilecek mücbir sebepler (AYKOME kararları, kazı ruhsatları ve çalışma izinlerinin ilgili kuruluşlardan (İstanbul Ulaşım A.Ş.,Belediye, İSKİ, Karayolları, Orman Bölge Müdürlüğü vb.) alınamaması, malzeme temininde yaşanan gecikmeler, elverişsiz hava şartları vb.) nedeniyle imalatta bir gecikme olması durumunda herhangi bir itirazım/itirazımız olmayacağını ve İGDAŞ’ tan herhangi bir talepte bulunmayacağımı/ bulunmayacağımızı, İGDAŞ’ ın tüm çabasına rağmen hattın yukarıda belirtilen mücbir sebeplerden dolayı yapılamaması durumunda İGDAŞ’ tan, ödemiş olduğum bedellerin iadesi için herhangi bir fark talebinde bulunmayacağımı/bulunmayacağımızı ve Tüm yapmış olduğum/ olduğumuz ödemelerin, ödemiş olduğum/olduğumuz tutar üzerinden tarafıma/tarafımıza iade edilmesini kabul ve taahhüt ediyorum/ediyoruz.